Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Przeciwdziałając wirusowi COVID-19

Data publikacji: 2021-08-13

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od lutego do czerwca 2021 roku realizował projekt pn. „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Gmina Krzywiń otrzymała Grant w łącznej kwocie 99.987,66 zł z czego kwota 59.247,18 zł zrealizowana została na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. W ramach projektu doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej , zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, przyznano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników etatowych i nieetatowych faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami, rodzinami. Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, a także klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu przed zagrożeniem wirusa COVID-19. Każdy pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu otrzymał pakiet środków ochrony indywidualnej, w tym maseczki ochronne, maseczki FFP2, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zakupiono także sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym: sterylizator powietrza, 2 lampy oczyszczające powietrze, pleksy ochronne na biurka pracowników, 5 dozowników płynów dezynfekujących (w tym 2 automatyczne), termometr bezdotykowy. Zakupione środki ochrony indywidualnej oraz sprzęty zapobiegają, przeciwdziałają i zwalczają bakterie i wirusy, w tym COVID-19.   

Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19

Projekt pn. Kierunek Aktywizacja na terenie gminy Krzywiń

Data publikacji: 2017-02-09

efs-logo

Dnia 8 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w sali gminnej w Krzywiniu odbyło się spotkanie rekrutacyjne do projektu pn. Kierunek Aktywizacja realizowany przez Fundację AKME w Poznaniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie prowadziła pani Izabela Olszewska - Pawęska. Projekt przewidziany jest dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 29 roku życia. Projektem zainteresowało się 24 mieszkańców gminy Krzywiń, z czego 21 osób podpisało deklarację przystąpienia do projektu. Spotkanie miało również charakter organizacyjny w związku z czym przekazane zostały informacje na temat realizacji projektu. W kolejnym tygodniu odbędzie się poradnictwo zawodowe.

Projekt pn. Kierunek Aktywizacja na terenie gminy KrzywińProjekt pn. Kierunek Aktywizacja na terenie gminy KrzywińProjekt pn. Kierunek Aktywizacja na terenie gminy KrzywińProjekt pn. Kierunek Aktywizacja na terenie gminy KrzywińProjekt pn. Kierunek Aktywizacja na terenie gminy Krzywiń

Bezpłatny kurs komputerowy

Data publikacji: 2016-04-20

efs-logo

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że Stowarzyszenie HUMANEO w ramach działania 8.2. pn. Uczenie się przez całe życie zaprasza na bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób 50+ w ramach projektu E - kompetentni .
Celem projektu jest zdobycie umiejętności komputerowych potwierdzonych certyfikatem ECCC Digital Competences. Kurs będzie obejmował 120 godzin.
Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
- wiek aktywności zawodowej 50 -64,
- posiadają wykształcenie co najwyżej średnie,
- nie uczestniczyły we wsparciu LLL w ramach PO KL
- są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem podstawowych umiejętności komputerowych
- pracują, są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne.
W związku z nawiązaniem kontaktu ze Stowarzyszeniem, tut. Ośrodek prowadzi nabór do projektu dla 15 osób. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie Ośrodka. W załączniku dołączamy deklarację udziału w projekcie.
Szkolenie odbędzie się na terenie gminy Krzywiń po stworzeniu 15 - osobowej grupy.

Czytaj całość publikacji "Bezpłatny kurs komputerowy "

Załączniki:

 1. Deklaracja udziału w projekcie (plik pdf 79KB)

Zajęcia w ramach projektu Szansa 50+

Data publikacji: 2014-12-01

efs-logo

Od listopada 2014 r. grupa 10 osobowa z gminy Krzywiń uczestniczy aktywnie w działaniach projektu pn. Szansa 50+. Grupa uczestnicząca w projekcie to osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich w Środzie Wielkopolskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Zajęcia w ramach projektu Szansa 50+"

Zajęcia w ramach projektu Szansa 50+Zajęcia w ramach projektu Szansa 50+Zajęcia w ramach projektu Szansa 50+Zajęcia w ramach projektu Szansa 50+Zajęcia w ramach projektu Szansa 50+Zajęcia w ramach projektu Szansa 50+Zajęcia w ramach projektu Szansa 50+

Projekt pn. Szansa 50+

Data publikacji: 2014-11-12

efs-logo

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu nawiązał współpracę z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich w Środzie Wielkopolskiej. Stowarzyszenie jest realizatorem projektu pn. Szansa dla 50+ Tut. Ośrodek przeprowadził rekrutację dla 10 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń.

Czytaj całość publikacji "Projekt pn. Szansa 50+ "

Projekt pn. Szansa 50+ Projekt pn. Szansa 50+ Projekt pn. Szansa 50+ Projekt pn. Szansa 50+

Zestawienie finansowe projektu 2009 - 2013

Data publikacji: 2013-12-23

efs-logo

W załączniku dołączamy zestawienie projektów systemowych realizowanych w okresie 2009 - 2013

Załączniki:

 1. Zestawienie finansowe projektu 2009 - 2013 (plik doc 30KB)

Konferencja kończąca realizację projektu

Data publikacji: 2013-12-23

efs-logo

W dniu 5 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie V edycji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Krzywiń realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyły osoby, które zakończyły udział w projekcie, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, pracownicy zaangażowani w realizację projektu oraz zaproszeni goście - Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń Pani Honorata Krupka, Przewodnicząca Rady Gminy - Pani Joanna Ziętkiewicz oraz przedstawiciel firmy szkolącej Centrum Edukacji i Rehabilitacji z Ostrowa Wielkopolskiego Pan Artur Zydorowicz
Na spotkaniu przedstawione zostały cele i działania w jakich w 2013 roku wzięły udział uczestniczki projektu. Prezentację przedstawił koordynator projektu Katarzyna Klupczyńska

Czytaj całość publikacji "Konferencja kończąca realizację projektu "

Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu Konferencja kończąca realizację projektu

Terapia psychologiczna w ramach projektu

Data publikacji: 2013-12-20

efs-logo

W miesiącu maju i czerwcu 2013 r. odbyły się zajęcia psychologiczne w wymiarze 40 godzin w ramach realizacji V edycji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Terapia psychologiczna w ramach projektu"

Terapia psychologiczna w ramach Terapia psychologiczna w ramach Terapia psychologiczna w ramach Terapia psychologiczna w ramach Terapia psychologiczna w ramach Terapia psychologiczna w ramach

Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu

Data publikacji: 2013-12-20

efs-logo

Zajęcia z doradcą zawodowym odbyły się w lipcu 2013 r., obejmowały 60 godzin w ramach realizacji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń Zajęcia przeprowadzone zostały przez Centrum Rekrutacyjno Szkoleniowe.

Czytaj całość publikacji "Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu "

Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu

Trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu

Data publikacji: 2013-12-20

efs-logo

Kolejne zajęcia w ramach realizacji projektu odbyły się w miesiącu czerwcu 2013 r. i obejmowały 24 godziny. Wykonane zostały przez Fundację Akademia Kompetencji Europejskich z Warszawy.

Czytaj całość publikacji "Trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu"

Trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektuTrening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektuTrening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektuTrening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektuTrening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektuTrening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektuTrening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu

Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu

Data publikacji: 2013-12-20

efs-logo

Warsztaty zarządzania budżetem domowym odbyły się w miesiącu lipcu i sierpniu i obejmowały 24 godziny. Prowadzone były przez Fundację Akademia Kompetencji Europejskich z Warszawy.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu "

Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu

Warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektu

Data publikacji: 2013-12-20

efs-logo

Warsztaty autoprezentacji odbyły się w miesiącu lipcu 2013 r. i obejmowały 24 godziny. Prowadzone przez Fundację Akademia Kompetencji Europejskich z Warszawy.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektu"

Warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektuWarsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektu

Kurs rękodzieła artystycznego w ramach projektu

Data publikacji: 2013-12-20

efs-logo

Zajęcia odbyły się w miesiącu sierpniu i obejmowały 40 godzin w ramach projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń
Prowadzone przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Neurofeedback z Ostrowa Wielkopolskiego.

Czytaj całość publikacji "Kurs rękodzieła artystycznego w ramach projektu"

Kurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektuKurs rękodzieła artystycznego w ramach projektu

Kurs informatyczny w ramach projektu

Data publikacji: 2013-12-20

efs-logo

Kurs informatyczny przeprowadzony został w miesiącu wrześniu i obejmował 80 godzin w ramach projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń.
Prowadzone przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Neurofeedback z Ostrowa Wielkopolskiego.

Czytaj całość publikacji "Kurs informatyczny w ramach projektu "

Kurs informatyczny w ramach projektu Kurs informatyczny w ramach projektu Kurs informatyczny w ramach projektu Kurs informatyczny w ramach projektu Kurs informatyczny w ramach projektu Kurs informatyczny w ramach projektu Kurs informatyczny w ramach projektu

Kurs kroju i szycia w ramach projektu

Data publikacji: 2013-12-20

efs-logo

Kurs kroju i szycia to kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe zgodny z Indywidualnym Planem Działania
Kurs odbył się w okresie od października do listopada i obejmował 80 godzin w ramach projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń . Prowadzony przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Neurofeedback z Ostrowa Wielkopolskiego.

Czytaj całość publikacji "Kurs kroju i szycia w ramach projektu"

Kurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektuKurs kroju i szycia w ramach projektu

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji edukacyjnej.

Data publikacji: 2013-07-10

efs-logo

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji edukacyjnej w ramach projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji edukacyjnej. "

Załączniki:

 1. formularz ofertowy (plik doc 30KB)
 2. wykaz zrealizowanych zajęć o tematyce przedmiotu zamówienia (plik doc 67KB)
 3. proponowany program przeprowadzenia zajęć (plik doc 41KB)
 4. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem (plik doc 24KB)
 5. życiorys zawodowy (plik doc 48KB)

Spotkanie organizacyjne V edycji projektu pt. " Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń"

Data publikacji: 2013-06-11

efs-logo

W dniu 17 maja 2013 r. w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu odbyło się spotkanie organizacyjne w związku z realizacją V edycji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie rekrutacji wyłoniono 10 kobiet z gminy Krzywiń, które podjęły chęć uczestnictwa w projekcie. Kobiety podpisały kontrakty socjalne określające sposób współpracy w ramach uczestnictwa w projekcie.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie organizacyjne V edycji projektu pt. " Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń""

nr 1nr 2nr 3

Zapytanie ofertowe na realizację indywidualnegi i grupowego doradztwa zawodowego

Data publikacji: 2013-06-07

efs-logo Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć: Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach aktywizacji zawodowej w ramach projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację indywidualnegi i grupowego doradztwa zawodowego"

Załączniki:

 1. formularz ofertowy (plik doc 41KB)
 2. wykaz zrealizowanych zajęć o tematyce przedmiotu zamówienia (plik doc 43KB)
 3. proponowany program przeprowadzenia zajęć (plik doc 42KB)
 4. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem (plik doc 40KB)
 5. życiorys zawodowy (plik doc 50KB)

Zapytanie ofertowe na realizację przeprowadzenia zajęć aktywizacji społecznej.

Data publikacji: 2013-05-28

efs-logo Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia zajęć aktywizacji społecznej w ramach projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację przeprowadzenia zajęć aktywizacji społecznej."

Załączniki:

 1. formularz ofertowy (plik doc 41KB)
 2. wykaz zrealizowanych zajęć o tematyce przedmiotu zamówienia (plik doc 46KB)
 3. proponowany program przeprowadzenia zajęć (plik doc 47KB)
 4. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem (plik doc 40KB)
 5. życiorys zawodowy (plik doc 50KB)

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej

Data publikacji: 2013-05-09

efs-logo Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestniczek w ramach aktywizacji zdrowotnej w ramach projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej"

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy (plik doc 41KB)
 2. Wykaz zrealizowanych zajęć o tematyce zamówienia (plik doc 43KB)
 3. Proponowany program przeprowadzenia terapii indywidualnej (plik doc 42KB)
 4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem (plik doc 40KB)
 5. Życiorys zawodowy (plik doc 95KB)

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2013 r. na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej

Data publikacji: 2013-05-09

efs-logo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2013 r. na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestniczek w ramach projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń.

Czytaj całość publikacji "Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2013 r. na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej "

Zapytanie ofertowena realizację usługi cateringowej

Data publikacji: 2013-04-22

efs-logo Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringowej dla uczestniczek projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowena realizację usługi cateringowej"

Załączniki:

 1. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem (plik doc 40KB)
 2. wykaz zrealizowanych usług cateringowych podczas szkoleń (plik doc 42KB)
 3. proponowany zakres usługi cateringowej (plik doc 42KB)
 4. formularz ofertowy (plik doc 41KB)

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej

Data publikacji: 2013-04-22

efs-logo Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestniczek w ramach aktywizacji zdrowotnej w ramach projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej "

Załączniki:

 1. formularz ofertowy (plik doc 41KB)
 2. wykaz zrealizowanych zajęć o tematyce przedmiotu zamówienia (plik doc 43KB)
 3. proponowany program przeprowadzenia zajęć (plik doc 42KB)
 4. oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z beneficjentem (plik doc 40KB)
 5. życiorys zawodowy (plik doc 73KB)

Aktualna rekrutacja do projektu w 2013 r.

Data publikacji: 2013-02-19

efs-logo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywiniu
Ogłasza nabór do projektu systemowego
Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń

Czytaj całość publikacji "Aktualna rekrutacja do projektu w 2013 r."

Rekrutacja do projektu

Data publikacji: 2013-01-04

efs-logo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywiniu
Ogłasza nabór do projektu systemowego
Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja do projektu"

Przystąpienie do projektu w 2013 roku

Data publikacji: 2013-01-03

efs-logo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, iż
od stycznia br. roku przystąpił do realizacji V edycji projektu systemowego Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń

Czytaj całość publikacji "Przystąpienie do projektu w 2013 roku"

Uroczyste zakończenie realizacji projektu w 2012 roku.

Data publikacji: 2012-12-31

efs-logo W dniu 18 grudnia 2012r. odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Krzywiń realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Uroczyste zakończenie realizacji projektu w 2012 roku."

Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.Uroczyste zakończenie projektu w 2012 roku.

Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu

Data publikacji: 2012-12-28

efs-logo Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu

Czytaj całość publikacji "Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu"

Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektuKurs prawa jazdy kat. B w ramach projektuKurs prawa jazdy kat. B w ramach projektuKurs prawa jazdy kat. B w ramach projektuKurs prawa jazdy kat. B w ramach projektuKurs prawa jazdy kat. B w ramach projektuKurs prawa jazdy kat. B w ramach projektuKurs prawa jazdy kat. B w ramach projektuKurs prawa jazdy kat. B w ramach projektuKurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu

Kurs kroju i szycia w ramach projektu

Data publikacji: 2012-12-28

efs-logo W miesiącu listopadzie 2012 r. zakończył się kurs kroju i szycia w ramach realizacji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Kurs kroju i szycia w ramach projektu "

Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu

Trening kompentencji i umiejętności społecznych w ramach projektu

Data publikacji: 2012-12-28

efs-logo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu październiku odbył się TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w ramach realizacji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Trening kompentencji i umiejętności społecznych w ramach projektu"

Trening kompentencji i umiejętności społecznych w ramach projektuTrening kompentencji i umiejętności społecznych w ramach projektuTrening kompentencji i umiejętności społecznych w ramach projektuTrening kompentencji i umiejętności społecznych w ramach projektu

Kurs decupeage i rękodzieła artystycznego

Data publikacji: 2012-12-28

efs-logo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od listopada do grudnia 2012 r. odbył się KURS DECUPEAGE I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO w ramach realizacji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Kurs decupeage i rękodzieła artystycznego"

Kurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznegoKurs decupeage i rękodzieła artystycznego

Warsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektu

Data publikacji: 2012-12-28

efs-logo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu listopadzie 2012 r. odbył się KURS WIZAŻU, STYLIZACJI I AUTOPREZENTACJI w ramach realizacji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Warsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektu"

Warsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektuWarsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektu

Kurs kroju i szycia w ramach projektu

Data publikacji: 2012-09-25

efs-logo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że od miesiąca września 2012 r. trwa szkolenie zawodowe - KURS KROJU I SZYCIA w ramach realizacji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zgodne jest z potrzebami uczestniczek.

Czytaj całość publikacji "Kurs kroju i szycia w ramach projektu "

Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu Kurs kroju i szycia w ramach projektu

Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu

Data publikacji: 2012-09-25

efs-logo

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w okresie od sierpnia do września odbyło się jedno ze szkoleń aktywizacji edukacyjnej - SZKOLENIE INFORMATYCZNE I OBSŁUGA KASY FISKALNEJ w ramach realizacji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu "

Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu

Pierwsze zajęcia w ramach projektu

Data publikacji: 2012-09-25

efs-logo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od lipca do września odbyły się INDYWIDUALNE I GRUPOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ oraz TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA DLA OSÓB LUB RODZIN W RAMACH AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ w ramach realizacji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj całość publikacji "Pierwsze zajęcia w ramach projektu "

Pierwsze zajęcia w ramach projektu Pierwsze zajęcia w ramach projektu Pierwsze zajęcia w ramach projektu Pierwsze zajęcia w ramach projektu Pierwsze zajęcia w ramach projektu Pierwsze zajęcia w ramach projektu Pierwsze zajęcia w ramach projektu Pierwsze zajęcia w ramach projektu Pierwsze zajęcia w ramach projektu Pierwsze zajęcia w ramach projektu

Spotkanie organizacyjne w ramach projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń"

Data publikacji: 2012-08-20

efs-logo W dniu 20 lipca 2012 r. w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu odbyło się spotkanie organizacyjne w związku z realizacją projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie organizacyjne w ramach projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń""

Spotkanie organizacyjne w ramach projektu pt.Spotkanie organizacyjne w ramach projektu pt. Spotkanie organizacyjne w ramach projektu pt.

Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego

Data publikacji: 2012-01-09

efs-logo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Krzywiniu
Ogłasza nabór do projektu systemowego
Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego"

Informacja o realizowanym projekcie

Data publikacji: 2012-01-05

efs-logo Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, iż
w bieżącym roku przystąpił do realizacji IV edycji projektu systemowego Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

Czytaj całość publikacji "Informacja o realizowanym projekcie"

Spotkanie kończące realizację projektu systemowego

Data publikacji: 2011-12-30

efs-logo W dniu 29 grudnia 2011r. odbyło się uroczyste zakończenie III edycji projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Krzywiń realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.

Czytaj całość publikacji "Spotkanie kończące realizację projektu systemowego "

Spotkanie kończące realizację projektu systemowego Spotkanie kończące realizację projektu systemowego Spotkanie kończące realizację projektu systemowego Spotkanie kończące realizację projektu systemowego Spotkanie kończące realizację projektu systemowego Spotkanie kończące realizację projektu systemowego Spotkanie kończące realizację projektu systemowego Spotkanie kończące realizację projektu systemowego Spotkanie kończące realizację projektu systemowego Spotkanie kończące realizację projektu systemowego Spotkanie kończące realizację projektu systemowego Spotkanie kończące realizację projektu systemowego

Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń

Data publikacji: 2011-11-30

efs-logo

W ramach projektu systemowego pt.: "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Krzywiń" odbył się cykl szkoleń. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z wybranych szkoleń.

Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń

Trzecia edycja projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń

Data publikacji: 2011-10-12

efs-logo Trzecia edycja projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń

Czytaj całość publikacji "Trzecia edycja projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń"

Rekrutacja do projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń

Data publikacji: 2011-04-12

efs-logo Trzecia edycja projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń

Czytaj całość publikacji "Rekrutacja do projektu pt. Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń"