Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych

PLANOWANE W OKRESIE OD 1.11.2021 r. do 31.10.2022 r. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+ GOTÓWKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KRZYWINIU ORAZ PRZELEWOWYCH

Listopad

26.11.2021 r.

Grudzień

20.12.2021 r.

Styczeń

26.01.2022 r.

Luty

24.02.2022 r.

Marzec

28.03.2022 r.

Kwiecień

26.04.2022 r.

Maj

26.05.2022 r.

Czerwiec

27.06.2022 r.

Lipiec

26.07.2022 r.

Sierpień

26.08.2022 r.

Wrzesień

27.09.2022 r.

Październik

26.10.2022 r.