Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Powrót

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Krzywiń

Data publikacji: 2022-07-01

Gmina Krzywiń w związku z pozyskaniem środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 przystępuje do realizacji Modułu II tego programu.
Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
Program całkowicie finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - całkowita wartość zadania wynosi 17.640,49 zł.
Adresatami programu są:
Mieszkańcy gminy Krzywiń w wieku 65 lat i więcej mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 
Opis usługi w ramach projektu:
udostępnienie seniorom tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:
1. przycisk bezpieczeństwa - sygnał SOS,
2. detektor upadku,
3. czujnik zdjęcia opaski,
4. lokalizator GPS,
5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja);
7. sprawowanie całodobowej opieki na odległość nad seniorami przez centrum monitoringu;
opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.
po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmuje decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi.
w zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne przez telefon, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
Liczba uczestników Programu to 16 osób. W przypadku większej liczby zgłoszeń pod uwagę brany będzie stan zdrowia i sytuacja życiowa uczestników Programu.
Mieszkańcy zainteresowani uczestnictwem w Programie mogą zgłaszać się w terminie do 8 lipca 2022r.
osobiście w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu ul. Gen. Chłapowskiego 34
lub telefonicznie 65 517 90 49.
Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.
Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie KrzywińProgram „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Krzywiń
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...