Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Powrót

Wolne miejsca w programie pn. "Opieka wytchnieniowa"

Data publikacji: 2022-05-30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przedłuża nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z członkami rodzin lub opiekunami, którzy  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z członkami rodzin lub opiekunami, którzy  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program umożliwia zrealizowanie na rzecz uprawnionych mieszkańców gminy Krzywiń następujących usług opieki wytchnieniowej:

1) pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dziecka lub osoby niepełnosprawnej

2) pobyt całodobowy w domu pomocy społecznej

Zostały wolne miejsca dla:

 • 3 dzieci do 16 r. życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności – (opieka wytchnieniowa w formie pobytu dziennego)
 • 2  os z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności – (opieka wytchnieniowa w formie pobytu całodobowego)

Limit usług opieki wytchnieniowej przypadający na 1 uczestnika wyniesie:

 • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego
 • 14 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego

Maksymalna długość świadczenia formy nieprzerwanego pobytu dziennego wynosi 12 godzin dla jednej osoby niepełnosprawnej. Usługi w formie pobytu dziennego mogą być świadczone w godzinach 6.00 – 22.00. 

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.

W celu dołączenia do Programu należy złożyć komplet dokumentów:

 1. Kartę zgłoszenia do programu „Opieka wytchnieniowa” – zał. nr 9 do Programu
 2. Orzeczenie o niepełnosprawności
 3. Klauzula RODO – zał nr 12 do Programu
 4. Klauzula RODO – zał nr 13 do Programu

 

Druki do Programu dostępne są w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34  oraz na stronie internetowej MGOPS. Zgłoszenia do Programu będą przyjmowane do wyczerpania wolnych miejsc. Dokumenty można składać osobiście w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Generała Chłapowskiego 34, przesyłając dokumenty pocztą tradycyjną na w/w adres lub drogą mailową na adres mgops@mgops.krzywin.pl . Więcej informacji w pokoju nr 4 lub pod numerem telefonu 65 5179 049 lub 517 961 064.

Okres realizacji Programu – do 31.12.2022 r.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do programu pn. "Opieka wytchnieniowa" (plik DOCX 32KB)
 2. Klauzula RODO Załącznik nr 12 do Programu (plik DOCX 23KB)
 3. Klauzula RODO zał. nr 13 do Programu (plik DOCX 17KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...