Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Kurs komputerowy dobiegł końca

Data publikacji: 2021-11-22

Dnia 17.11.2021 r. zakończył się kurs komputerowy w ramach projektu pn. „Kompetencje cyfrowe dla Wielkopolski” realizowany przez PC Open w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego. Projekt był realizowany w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu od dnia 1.09.2020 r. Kurs ukończyło 27 mieszkańców gminy Krzywiń w ilości 110 godzin szkoleniowych.

Kurs komputerowy się zakończyłKurs komputerowy się zakończyłKurs komputerowy się zakończyłKurs komputerowy się zakończyłKurs komputerowy się zakończyłKurs komputerowy się zakończył

SESJA RADA SENIORÓW

Data publikacji: 2021-10-28

We wtorek, 26 października br., po raz drugi po ,,koronawirusowej’’ przerwie, obradował samorząd Seniorów Gminy Krzywiń. Dominująca tematyka oscylowała wokół najbliższych planów Rady Seniorów, czyli spotkania wigilijnego. Ustalono, że najstarsi mieszkańcy zimie krzywińskiej spotkają się na uroczystej wieczerzy 1 grudnia br. Ponadto radni wysłuchali sprawozdania Przewodniczącej Rady Krystyny Sikorskiej z działalności w okresie międzysesyjnym,  informacji złożonych przez Burmistrza Krzywinia Jacka Nowaka oraz podsumowali wyjazd studyjny do Malborka.

qqqqq

DO MALBORKA PO WSPÓŁPRACĘ

Data publikacji: 2021-10-08

Wymiana doświadczeń i zacieśnianie współpracy – takie główne cele przyświecały członkom Rady Seniorów Gminy Krzywiń, podczas wyjazdu studyjnego do Malborka. Eskapada miała miejsce w dniach od 5 do 7 października br. W Malborku krzywińscy ,,nestorzy’’ uczestniczyli w konferencji zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Starszych. Rzecz jasna nie mogło obyć się bez zwiedzenia Zamku Krzyżackiego i ,,starówki’’. Dodatkową atrakcję przygotowaną przez gospodarzy, którymi byli Malborka Rada Seniorów oraz władze samorządowe miasta Malbork z panem Burmistrzem Markiem Charzewskim na czele, stanowiła wizyta w Radio Malbork. – Było to pierwsze tego typu wydarzenie w sześcioletniej historii Gminne Rady Seniorów. Nasi gospodarze okazali się niezwykle otwartymi i wspaniałymi ludźmi, którzy chętnie dzielili się swoimi dokonaniami na płaszczyźnie szeroko pojętej polityki senioralnej. Najciekawsze praktyki spróbujemy wdrożyć u siebie – relacjonuje Krystyna Sikorska, Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Krzywiń. Na zakończenie obie strony nie kryły zadowolenia z ,,owoców’’ przedsięwzięcia, które jak zgodnie ustalono będzie kontynuowane. Rewizyta delegacji malborskich seniorów spodziewana jest w czerwcu przyszłego roku.

m1m2m3m4m5m6m7m8m9m10m11m12m13m13cm14m16m17m18m19

DYŻUR TERAPEUTY UZALEŻNIEŃ!

Data publikacji: 2021-09-29

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu zaprasza mieszkańców do skorzystania  z bezpłatnej pomocy specjalisty w zakresie terapii uzależnień. Najbliższy dyżur magister Joanny Majorek, odbędzie się w piątek, 8 października br., w godz. 14.00 - 16.00, w budynku Centrum Usług Społecznych w Krzywiniu (ul. Chłapowskiego 34 - piętro I). Jednocześnie informujemy, że w związku z panującą sytuacja epidemiologiczną wchodząc do Ośrodka należy zachować środki ostrożności, czyli zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przy wejściu) oraz mieć założoną maseczkę, tak żeby zakryć usta i nos.

yyyyy

WITAJ W GMINIE KRZYWIŃ

Data publikacji: 2021-09-27

Po wakacyjnej przerwie wznowiono realizację programu - ,,Witaj w Gminie Krzywiń’’. W czwartek, 23 września br., Burmistrz Jacek Nowak odwiedził w domach najmłodszych krzywniaków, urodzonych w drugim kwartale br. Były życzenia, krótkie rozmowy i drobne upominki. Współorganizatorem akcji był Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

w1w2w3w4w5w6w7w8w9

PODSUMOWANIE ZMAGAŃ MŁODYCH ARTYSTÓW

Data publikacji: 2021-09-27

Jednym z najistotniejszych elementów - ,,I Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’ był konkurs plastyczny pn.: ,,Do szczęścia wystarczy pasja’’. Do artystycznego współzawodnictwa, które stanowiło jeden z elementów Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, przystąpiło 49 uczniów uczęszczających do placówek oświatowych ziemi krzywińskiej. Jury konkursowe najwyżej oceniło starania Antoniny Ruty (1 miejsce) i Błażeja Załuckiego (oboje ZSiPO Lubiń) oraz Alicji Włodarczak (ZS Jerka).

k1k2k3k4k5k6

PASJAMI W UZALEŻNIENIA

Data publikacji: 2021-09-07

Rozstrzygnięto profilaktyczny konkurs plastyczny - ,,Do szczęścia wystarczy pasja’’. Ogółem do współzawodnictwa przystąpiło 39 młodych artystów uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Krzywiń. – Poziom należy uznać za bardzo wysoki. Na konkurs wpłynęło bowiem wiele pięknych prac, przez co jury, w którego skład weszli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mieli duży problem, aby wyłonić laureatów – zdradza Arkadiusz Kaczmarek, Zastępca Dyrektor MGOPS Krzywiń. Ceremonia podsumowania projektu połączona z wręczeniem nagród odbędzie się w piątek, 10 września br., podczas - I Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Organizatorami przedsięwzięcia, któremu patronuje Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń są: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Gminna Rada Seniorów i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1p1l1m

DNI PROFILAKTYKI I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Data publikacji: 2021-08-24

W dniach 10 – 12 września br., Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radą Seniorów gminy Krzywiń organizują ,,I Krzywińskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’. W ramach projektu przewidzianych wiele przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym, w tym m. in. Mobilny Punkt Szczepień (szczegóły na plakacie). Gwiazdą imprezy będzie Andrzej Rybiński. Osoby chcące wziąć udział w koncercie popularnego piosenkarza, proszone są o rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu 65 517 90 49 (pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00). Uwaga! Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Impreza odbędzie się w reżimie sanitarnym.

123

JEST PRACA DLA OPIEKUNEK

Data publikacji: 2021-08-24

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: w miejscu zamieszkania podopiecznych.
Wymagania:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
3. Sumienność, cierpliwość, obowiązkowość.
4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
5. Prawo jazdy kat. B.
Zakres wykonywanych czynności:
1. Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb, w tym w szczególności:
a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach podopiecznego (m. in. sprzątanie, mycie naczyń, zmiana pościeli);
b) przygotowywanie i podawanie posiłków;
c) dokonywanie zakupów;
d) przygotowywanie i podawanie leków;
e) zamawianie wizyt lekarskich i zakup zleconych leków;
f) palenie w piecu.
2. Pomoc w opiece higienicznej, w tym w szczególności:
a) utrzymanie w czystości odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego (m. in. zmiana odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej, pranie i suszenie);
b) utrzymanie higieny osobistej podopiecznego (m.in. pomoc w wykonywaniu czynności codziennej toalety, mycie lub kąpiel);
c) przesłanie łóżka.
3. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego:
a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;
b) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych;
c) organizowanie i uczestniczenie w spacerach z podopiecznym.
W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się można telefonicznie nr
65 517 0 90 49 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
iiiiiiiiii

Przeciwdziałając wirusowi COVID-19

Data publikacji: 2021-08-13

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od lutego do czerwca 2021 roku realizował projekt pn. „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Gmina Krzywiń otrzymała Grant w łącznej kwocie 99.987,66 zł z czego kwota 59.247,18 zł zrealizowana została na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. W ramach projektu doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej , zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, przyznano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników etatowych i nieetatowych faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami, rodzinami. Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, a także klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu przed zagrożeniem wirusa COVID-19. Każdy pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu otrzymał pakiet środków ochrony indywidualnej, w tym maseczki ochronne, maseczki FFP2, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zakupiono także sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym: sterylizator powietrza, 2 lampy oczyszczające powietrze, pleksy ochronne na biurka pracowników, 5 dozowników płynów dezynfekujących (w tym 2 automatyczne), termometr bezdotykowy. Zakupione środki ochrony indywidualnej oraz sprzęty zapobiegają, przeciwdziałają i zwalczają bakterie i wirusy, w tym COVID-19.   

Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19

WNIOSKI ŚWIADCZENIA RODZINNE

Data publikacji: 2021-07-29

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krzywiniu  informuje, że  wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad danego roku następuje do dnia 30 listopada tego roku, w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku, w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jednocześnie informujemy, że wnioski przyjmowane będą po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w MGOPS Krzywiń. Szczegółowe informacje pod numerem: 65 517 90 49.

1

WNIOSKI FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data publikacji: 2021-07-29

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krzywiniu  informuje, że  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada, w przypadku gdy złoży powyższy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku, w przypadku gdy złoży powyższy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku, w przypadku gdy złoży powyższy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jednocześnie informujemy, że wnioski przyjmowane będą po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w MGOPS Krzywiń. Szczegółowe informacje pod numerem: 65 517 90 49.

aaaaaaaaaaaaa

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2021-07-19

W miesiącu sierpniu 2021 r. w Przychodni KAMED w Krzywiniu będą prowadzone szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-2 jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.
Zapraszamy do szczepień - tylko tak wygramy z pandemią.

Załączniki:

  1. ogłoszenie (plik pdf 541KB)
  2. Dlaczego warto się zaszczepić (plik docx 16KB)

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oferuje szkolenia

Data publikacji: 2021-07-06

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie prowadzi nabór na szkolenia grupowe:

- Operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych

- Spawacz

- Pracownik ds. rachunkowości i księgowości

- Grafik komputerowy

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki:

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oferuje szkolenia (plik docx 60KB)

KONKURS NA LOGO BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA

Data publikacji: 2021-07-02

Na podstawie § 4 pkt. 6 - ,,Regulaminu konkursu na opracowanie znaku identyfikacji wizualnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu’’, Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanawia pozostawić konkurs bez rozstrzygnięcia, unieważniając go. Wszystkim uczestnikom, którzy nadesłali prace bardzo dziękujemy. Jednocześnie informujemy, że decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

OBRADOWAŁA RADA SENIORÓW

Data publikacji: 2021-07-01

W czwartek, 1 lipca br., pod ponad rocznej ,,koronawirusowej’’ przerwie, obradował samorząd Seniorów Gminy Krzywiń. Dominująca tematyka obrad oscylowała wokół najbliższych planów Rady Seniorów, czyli studyjnego wyjazdu do Malborka, organizacji ,,Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’ oraz projektu ,,Klub Senior Plus’’. Ponadto radni wysłuchali sprawozdania Przewodniczącej Rady Krystyny Sikorskiej z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacji złożonych przez Burmistrza Krzywinia Jacka Nowaka.

rs1rs2rs3rs4

RATOWANIE ŻYCIA MA WE KRWI!

Data publikacji: 2021-06-18

Sylwia Skrzypek, pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu jest honorowym krwiodawcą z wieloletnim stażem... W swoim życiu oddał już ponad 22 litry krwi! 14 czerwca br., pani Sylwia została uhonorowana Odznaczeniem Ministra Zdrowia - „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wyróżnienie ma charakter prestiżowy, ponieważ nadawane jest honorowym dawcom w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia. Odznakę mogą bowiem otrzymać wyłącznie osoby, którzy oddały co najmniej 20 litry krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Wręczenie nastąpiło w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

S1S2S3

Wznowione poradnictwo pawne

Data publikacji: 2021-06-15

Informujemy, że zostały wznowione bezpośrednie konsultacje nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego w siedzibie naszego Ośrodka. Poradnictwo obywatelskie jest dostępne w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00, natomiast pomoc prawna we wtorki w godzinach od 11.00 do 15.00. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 698 777 351

Załączniki:

  1. Wznowione poradnictwo prawne (plik pdf 234KB)

PRZYGOTOWANIA DO ,,DNI PROFILAKTYKI’’

Data publikacji: 2021-06-14

Trwają przygotowania do ,,I Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’. Przed kilkoma dnia w Bielewie gościł pan Adrian Barabasz. Przedstawiciel Teatru ,,Małego Księcia'' w Łodzi obejrzał obiekt, gdzie w ramach projekt zostanie wystawiony spektakl profilaktyczny pt.: ,,Ruletka’’. W rolę przewodnika wcielił się oczywiście radny Władysław Koniczny. – Impresario łódzkiego Teatru był pod dużym wrażeniem świetlicy. Udzielił kilku cennych wskazówek, dotyczących przystosowania obiektu do potrzeb artystów – relacjonuje sołtys Bielewa. Warto dodać, że ,,Dni Profilaktyki’’ – to najnowszy projekt Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu oraz Gminnej Rady Seniorów. Organizacja wydarzenia, którego ukoronowanie będzie koncert popularnego piosenkarza Andrzeja Rybińskiego, planowana jest w dniach 10 – 12 września br.

mmm

PROFILAKTYKA Z ,,IRONMANEM’’

Data publikacji: 2021-06-14

Jerzy Górski, Mistrz Świata w podwójnym ,,Ironmanie’’odwiedził Gminę Krzywiń! Pierwowzór bohatera filmu ,,Najlepszy’’, był gościem honorowym ,,Triathlonu Soplicowo’’, który odbył się 13 czerwca br., w Cichowie. Dwa dni wcześniej w ramach działań profilaktycznych spotkał się z uczniami szkół w Krzywiniu i Bieżyniu. J. Górski nie tylko opowiedział o swoje przygodzie ze sportem, ale także drodze do trzeźwości i sposobach radzenia sobie z ,,pokusami’’ życia codziennego.

g1g2g3g4g5g6

GRATULACJE DLA RODZICÓW

Data publikacji: 2021-06-11

W piątek, 11 czerwca br., zakończono kolejny etap projektu - ,,Witaj w Gminie Krzywiń’’. Burmistrz Jacek Nowak złożył gratulację kolejnym kilkunastym rodzicom najmłodszych mieszkańców Gminy Krzywiń. Po wakacjach akcja będzie kontynuowana.

212223

Z WIZYTĄ U ,,NAJMŁODSZYCH’’

Data publikacji: 2021-06-09

W pierwszym kwartale 2021 roku, na terenie Gminy Krzywiń urodziło się 28 dzieci (15 dziewczynek i 13 chłopców). We wtorek, 8 czerwca br., najmłodszych mieszkańców w domach odwiedził Burmistrz Jacek Nowak. Gospodarz ziemi krzywińskiej złożył szczęśliwym rodzicom gratulacje oraz wręczył drobne upominki. Zapraszamy na fotorelację z kolejnej odsłony programu - ,,Witaj w Gminie Krzywiń’’. Przypominamy, że współorganizatorem projektu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.  

z1z2z3z4z5z6z7z8z9z10z11z12z13z14z15

,,DO SZCZĘŚCIA WYSTARCZY PASJA’’

Data publikacji: 2021-06-09

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają uczniów klas V – VII do wzięcia udziału w pierwszej edycji  profilaktycznego konkursu plastycznego pn.: ,,DO SZCZĘŚCIA WYSTARCZY PASJA‘’. Celem konkursu organizowanego pod patronatem Burmistrza Krzywinia jest m.in. szerzenie wiedzy na temat szkodliwości i skutków środków psychoaktywnych, promowanie mody na nie spożywanie alkoholu, stymulowanie aktywności uczniów w życiu szkolnym i gminy oraz rozwój talentów. Podsumowanie projektu będzie miało miejsce 10 września br., podczas - ,,I Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’. Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

REGULAMIN PROFILAKTYCZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„DO SZCZĘŚCIA WYSTARCZY PASJA”

KONKURS POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

 

Cele konkursu:

- szerzenie wiedzy na temat szkodliwości i skutków nadużywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie

- promowanie i upowszechnianie mody na nie spożywanie alkoholu

- rozwój postaw asertywnych

- stymulowanie aktywności uczniów w życiu szkolnym i gminy – rozwój i promocja talentów

- szerzenie działań profilaktycznych wśród uczniów

- organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace

 

Regulamin konkursu:

§ 1

Organizatorami Profilaktycznego Konkursu Plastycznego, zwanego dalej Konkursem są:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu

- Patronat sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 2

Konkurs jest jednym z elementów Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, który realizowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 3

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VII w roku szkolnym 2020/21 oraz VI – VIII w roku szkolnym 2021/22) z obszaru Gminy Krzywiń.

§ 4

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w jednym przedziale wiekowym (patrz § 3):

- wykonaną dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania itp.),

- w formatach A3 lub A4

- praca ma przedstawiać pasje, zainteresowania.

Temat pracy powinien akcentować pasję i zainteresowania ucznia i ukazywać korzyści płynące z nie spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

§ 6

Treści przedstawione na pracy nie mogą obrażać i naruszać dobrego imienia innych osób oraz powszechnych norm społecznych.

§ 7

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

§ 8

Każda praca musi być dokładnie opisana na odwrocie (imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa szkoły).

§ 9

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik 1) oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2). Prace należy oddać w recepcji Miejsko – Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu lub w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu w terminie do dnia 3 września 2021 r.

§ 11

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

§ 12

Komisja Konkursowa oceni pracę uwzględniając następujące kryteria:

- zgodność z tematem

- oryginalność i innowacyjność pracy,

- estetyka pracy.

§ 13

Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej.

§ 14

Rozstrzygnięcie Konkursu, połączone z uhonorowaniem laureatów nagrodami ,,niespodziankami’’, nastąpi w piątek, 10 września 2021 r., podczas - ,,I Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’.

§ 15

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

§ 17

Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora Konkursu, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

§ 18

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw autorskich swoich prac na rzecz Organizatora Konkursu.

§ 19

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.

                                                                                   Załączniki nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenie do konkursu profilaktycznego konkursu plastycznego: „DO SZCZĘŚCIA WYSTARCZY PASJA”.

 

Zgłaszam udział w konkursie:

 

Dane autora pracy plastycznej:

 

Imię: ……………………………………………..

 

Nazwisko: ……………………………………….

 

Szkoła: …………………………………………..

 

Klasa: ……………………………………………

 

 

 

                                                                        …………………………………………………..

                                                                                               (data i czytelny podpis)                                                                               

 

                                                                                    Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

 

1/ jestem rodzicem / opiekunem prawnym

 

……………………………………………………………..…...

                 [imię i nazwisko uczestnika konkursu]

 

2/ zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu profilaktycznego „DO SZCZĘŚCIA WYSTARCZY PASJA” organizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu i wyrażam zgodę na jego/jej udział w w/w konkursie zgodnie z postanowieniami regulaminu

 

3/ wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), dla celów konkursu.

 

4/ wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu, autorskich praw majątkowych do prac konkursowych, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń.

 

 

 

 

 

                                                                                 ......................................................................

                                                                                                 (data, czytelny podpis)

konk

KARTA DUŻEJ RODZINY W WERSJI ,,ELEKTRONICZNEJ'

Data publikacji: 2021-06-09

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że dnia 9 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Ustawa ta umożliwia m.in. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel. Posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.
Szczegółowe informacje dotyczące instalowania, obsługi i dodawania dokumentów w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mobywatel (zakładki: Usługi w smartfonie/Pobierz/Odpowiedzi na pytania/Weryfikacja i zabezpieczenia/Kontakt).
Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.
Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
Wszelkie informacje dotyczące uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych z tytułu podsiadania KDR zostały umieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny, tj. www.rodzina.gov.pl.
Wykaz instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących w programie ulega dynamicznej zmianie. Dlatego też każda zainteresowana osoba musi samodzielnie śledzić zmiany w wykazie partnerów programu.
Link do mapy z partnerami KDR oraz opis zniżek: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.
Prawo do posiadania Karty przysługuje rodzicowi, lub małżonkowi rodzica, jeżeli mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania:
1) jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...