Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

PROFILAKTYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

Data publikacji: 2022-08-10

Komisja rozstrzygnęła profilaktyczny konkurs plastyczny - ,,Jak nie w sieć, czyli być bezpiecznym w internecie’’. Ogółem do współzawodnictwa przystąpiło 31 młodych artystów uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Krzywiń. Ceremonia podsumowania projektu połączona z wręczeniem nagród odbędzie się w piątek, 9 września br., podczas - II Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Organizatorami przedsięwzięcia, któremu patronuje Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń są: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Gminna Rada Seniorów i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

dfvbabagbagb

ZAPISY NA KONCERY W. GĄSSOWSKIEGO!

Data publikacji: 2022-08-04

Gwiazdą ,,II Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’ będzie Wojciech Gąssowski! Autor przebojów ,,Gdzie się podziały tamte prywatki’’ oraz ,,Zielone wzgórza nad Soliną’’ wystąpi w krzywińskim ,,Domu Strażaka’’, w niedzielę, 11 września br. Zapisy chętnych do udziały w wydarzeniu prowadzą przewodniczący Klubów Seniora. Wstęp wolny!

Organizatorami ,,Dni Profilaktyki, którym patronuje Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak są: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminna Rada Seniorów.

WG

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Krzywiń

Data publikacji: 2022-07-01

Gmina Krzywiń w związku z pozyskaniem środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 przystępuje do realizacji Modułu II tego programu.
Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
Program całkowicie finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - całkowita wartość zadania wynosi 17.640,49 zł.
Adresatami programu są:
Mieszkańcy gminy Krzywiń w wieku 65 lat i więcej mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 

Czytaj całość publikacji "Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Krzywiń"

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie KrzywińProgram „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Krzywiń

17 CZERWCA OŚRODEK NIECZYNNY!

Data publikacji: 2022-06-15

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że w dniu 17 czerwca (piątek), ośrodek będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

DZIEŃ SENIORA Z ,,BERCIKIEM’’

Data publikacji: 2022-05-30

W środę, 22 czerwca br., o godzinie 16.00, rozpoczną się obchody ,,Dnia Seniora’’! Gwiazdą wydarzenia, które odbędzie się w hali sportowej w Krzywiniu, będzie Krzysztof Hanke. Oprócz popularnego ,,Bercika’’ spodziewany jest udział delegacji seniorów z zaprzyjaźnionego Malborka. Zapisy chętnych u Przewodniczących Klubów Seniora (do 3 czerwca br.). Planowane są dowozy.

Wolne miejsca w programie pn. "Opieka wytchnieniowa"

Data publikacji: 2022-05-30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przedłuża nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z członkami rodzin lub opiekunami, którzy  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z członkami rodzin lub opiekunami, którzy  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program umożliwia zrealizowanie na rzecz uprawnionych mieszkańców gminy Krzywiń następujących usług opieki wytchnieniowej:

1) pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dziecka lub osoby niepełnosprawnej

2) pobyt całodobowy w domu pomocy społecznej

Czytaj całość publikacji "Wolne miejsca w programie pn. "Opieka wytchnieniowa""

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do programu pn. "Opieka wytchnieniowa" (plik DOCX 32KB)
 2. Klauzula RODO Załącznik nr 12 do Programu (plik DOCX 23KB)
 3. Klauzula RODO zał. nr 13 do Programu (plik DOCX 17KB)

Wolne miejsca w programie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Data publikacji: 2022-05-30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przedłuża nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie na równi traktowane )

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego Uczestnika,

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

- załatwianiu spraw urzędowych,

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej, (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi). 

Czytaj całość publikacji "Wolne miejsca w programie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej""

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do programu (plik DOCX 34KB)
 2. Zakres czynności (plik DOCX 25KB)
 3. Klauzula RODO zał. 13 (plik DOCX 23KB)
 4. Klauzula RODO zał. 14 (plik DOCX 17KB)

,,JAK NIE WPAŚĆ W SIEĆ, CZYLI BYĆ BEZPIECZNYM W INETRNECIE‘’

Data publikacji: 2022-05-06

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają uczniów klas V – VII do wzięcia udziału w drugiej edycji  profilaktycznego konkursu plastycznego pn.: ,,JAK NIE WPAŚĆ W SIEĆ, CZYLI BYĆ BEZPIECZNYM W INETRNECIE‘’. Celem konkursu organizowanego pod patronatem Burmistrza Krzywinia jest m.in. inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zapoznanie z problematyką bezpieczeństwa w sieci, promocja pozytywnego wykorzystywania internetu jako źródła wartościowych informacji i przestrzeni do propagowania właściwych zachowań społecznych, stymulowanie aktywności uczniów w życiu szkolnym i gminy oraz rozwój talentów. Podsumowanie projektu będzie miało miejsce 9 września br., podczas - ,,II Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’.

Regulamin konkursu:

§ 1

Organizatorami Profilaktycznego Konkursu Plastycznego, zwanego dalej Konkursem są:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu

- Patronat sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 2

Konkurs jest jednym z elementów Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, który realizowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 3

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VII w roku szkolnym 2021/22) z obszaru Gminy Krzywiń.

§ 4

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w jednym przedziale wiekowym (patrz § 3):

- wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania itp.),

- w formacie A3 lub A4

- odnoszące się do korzystania z internetu i mediów społecznościowych (np.: uzależnienia od komputera, smartfonu i gier, hejtu i cyberprzemocy, wirtualnych znajomości i manipulacji, konsekwencji wynikających z publikowania danych osobowych, wiedzy kim jest osoba po drugiej stronie monitora oraz sposobów zapobiegania wyżej wymienionym niebezpieczeństwom).  

§ 6

Treści przedstawione w pracy nie mogą obrażać i naruszać dobrego imienia innych osób oraz powszechnych norm społecznych.

§ 7

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

§ 8

Każda praca musi być dokładnie opisana na odwrocie (imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa szkoły).

§ 9

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik 1) oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2). Prace należy oddać w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.

§ 11

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

§ 12

Komisja Konkursowa oceni pracę uwzględniając następujące kryteria:

- zgodność z tematem

- oryginalność i innowacyjność pracy,

- estetyka pracy.

§ 13

Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej.

§ 14

Rozstrzygnięcie Konkursu, połączone z uhonorowaniem laureatów nagrodami ,,niespodziankami’’, nastąpi w piątek, 9 września 2022 r., podczas - ,,II Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’.

§ 15

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

§ 17

Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora Konkursu, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

§ 18

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw autorskich swoich prac na rzecz Organizatora Konkursu.

§ 19

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.

 

Załączniki nr 1 do Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do profilaktycznego konkursu plastycznego: „JAK NIE WPAŚĆ W SIEĆ, CZYLI BYĆ BEZPIECZNYM W INTERNECIE”.

Zgłaszam udział w konkursie:

 

Dane autora pracy plastycznej:

 

Imię: ……………………………………………..

Nazwisko: ……………………………………….

Szkoła: …………………………………………..

Klasa: ……………………………………………

 

 

                                                                                   …………………………………………………..

                                                                                               (data i czytelny podpis)

 

                                                                            

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1/ jestem rodzicem / opiekunem prawnym

 

……………………………………………………………..…...

                 [imię i nazwisko uczestnika konkursu]

 

2/ zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu profilaktycznego „JAK NIE WPAŚĆ W SIEĆ, CZYLI BYĆ BEZPIECZNYM W INTERNECIE’’. organizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu i wyrażam zgodę na jego/jej udział w w/w konkursie zgodnie z postanowieniami regulaminu

3/ wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), dla celów konkursu.

4/ wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu, autorskich praw majątkowych do prac konkursowych, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń.

                                                                                 ......................................................................

                                                                                                 (data, czytelny podpis)

 

jhbuujhb

KOMEDIA ,,(NIE)ZNAJOMI’’ DLA SENIORÓW

Data publikacji: 2022-04-19

Druga odsłona nowego projekt M-GOPS w Krzywiniu. Tym razem w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniorów komedia ,,(Nie)znajomi’’. Projekcja filmu odbędzie się 18 maja br., w Centrum Aktywizacji i Integracji w Łuszkowie. Zapisy chętnych u Przewodniczących Klubów Seniora. Wsparcie przedsięwzięcia - Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Pan Jacek Nowak, Gminna Rada Seniorów w Krzywiniu, Sołectwo Łuszkowo oraz ,,Mówi Serwis Dystrybucja’’.

nieznajomi

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Data publikacji: 2022-04-13

Zdrowych, radosnych i słonecznych Świąt Wielkanocnych, wszystkim mieszkańcom Gminy Krzywiń oraz przyjaciołom ,,Ośrodka'' - życzą pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

weso

Proram pn. Opieka wytchnieniowa

Data publikacji: 2022-04-12

 

Gmina Krzywiń przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania wynosi:  93.024,00 zł.

Kwota dofinansowania programu wynosi: 93.024,00 zł

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program umożliwia zrealizowanie na rzecz uprawnionych mieszkańców gminy Krzywiń następujących usług opieki wytchnieniowej:

1) pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dziecka lub osoby niepełnosprawnej

2) pobyt całodobowy w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym

Zadanie będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Program pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Data publikacji: 2022-04-12

 

Gmina Krzywiń przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania wynosi:  81.090,00 zł.

Kwota dofinansowania programu wynosi: 81.090,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1)        dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2)        osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

- załatwianiu spraw urzędowych,

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. 

Zadanie będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Nowy program pomocowy dla osób niepełnosprawnych pn. "Opieka wytchnieniowa"

Data publikacji: 2022-04-12

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z członkami rodzin lub opiekunami, którzy  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program umożliwia zrealizowanie na rzecz uprawnionych mieszkańców gminy Krzywiń następujących usług opieki wytchnieniowej:

1) pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dziecka lub osoby niepełnosprawnej

2) pobyt całodobowy w domu pomocy społecznej

Czytaj całość publikacji "Nowy program pomocowy dla osób niepełnosprawnych pn. "Opieka wytchnieniowa""

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do programu (plik DOCX 32KB)
 2. Klauzula RODO - zał nr 13 (plik DOCX 17KB)
 3. Klauzula RODO - załącznik nr 12 (plik DOCX 23KB)

Nowy program pomocowy dla osób niepełnosprawnych pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Data publikacji: 2022-04-12

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie na równi traktowane )

Czytaj całość publikacji "Nowy program pomocowy dla osób niepełnosprawnych pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej""

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do programu (plik DOCX 34KB)
 2. Zakres czynności (plik DOCX 25KB)
 3. Klauzula RODO - załącznik nr 13 (plik DOCX 23KB)
 4. Klauzula RODO - załacznik nr 14 (plik DOCX 17KB)

Oferta pracy

Data publikacji: 2022-03-31

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywniu zatrudni osobę na stanowisku asystenta rodziny.

Załączniki:

 1. ogłoszenie (plik pdf 662KB)

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE Z TYTUŁU ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

Data publikacji: 2022-03-21

Od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40,00 zł za każdy dzień pomocy. Art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa mówi, że: ,,Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu, nie dłużej jednak niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach’’.

Aby otrzymać 40,00 zł za dzień zakwaterowania i wyżywienia obywatela Ukrainy należy złożyć wniosek o wypłatę świadczenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Chłapowskiego 34.

JEDNORAZOWA POMOC DLA UCIEKINIERÓW WOJENNYCH Z UKRAINY - 300 ZŁ

Data publikacji: 2022-03-21

Czym jest jednorazowe świadczenie 300 zł dla obywatela  Ukrainy?

„Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł”, to rodzaj zasiłku dla uciekinierów z Ukrainy. Kwota 300 zł jest wsparciem w początkowym okresie pobytu obywateli Ukrainy w Polsce.

Kto może otrzymać zasiłek 300 zł?

Jednorazowe świadczenie 300 zł może otrzymać obywatel Ukrainy, którego:

 1. pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy i który
 2. został wpisany do rejestru PESEL.

W praktyce jednorazowe świadczenie pieniężne otrzymają osoby, które wjechały do Polski od 24 lutego 2022 r.

Czy zasiłek 300 zł jest na rodzinę, która uciekła z Ukrainy, czy na osobę?

Jednorazowe świadczenie 300 zł jest na osobę. Otrzyma je każdy obywatel Ukrainy spełniający wymogi specustawy.

Przykład

Do Polski 2 marca 2022 r. wjechała z Ukrainy 4-osobowa rodzina obywateli Ukrainy. Każdy z jej członków ma prawo do 300 zł jednorazowego świadczenia pieniężnego. Rodzina otrzyma więc 1200 zł. Każdy z jej członków będzie musiał złożyć osobny wniosek. Nie ma zbiorczego wniosku dla rodziny. 

Czy niezbędny jest PESEL, aby obywatel Ukrainy otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł?

Tak, niezbędny jest PESEL, aby Ukrainiec otrzymał jednorazowe świadczenie 300 zł. Ustawa nie przewiduje żadnego wyjątku od tego wymogu.

Na co obywatel Ukrainy może wydać 300 zł jednorazowego świadczenia?

Pomoc w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę przeznaczona jest na utrzymanie. Art. 31 specustawy wskazuje przykłady takich wydatków. Jest to w szczególności pokrycie wydatków na:

 1. żywność,
 2. odzież,
 3. obuwie,
 4. środki higieny osobistej oraz
 5. opłaty mieszkaniowe.

Czy obywatel Ukrainy musi dokumentować wydatki z tytułu jednorazowego świadczenia 300 zł?

Nie, przepisy nie wprowadzają żadnego wymogu dokumentowania tych wydatków albo trybu kontroli ze strony gminy na co został wydany zasiłek 300 zł przez obywatela Ukrainy. 

Beneficjent świadczenia 300 zł, nie musi gromadzić rachunków i faktur.

Kto przyznaje jednorazowe świadczenie 300 zł?

Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrzprezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby, który może upoważnić swojego zastępcę , pracownika urzędu lub kierownika ośrodka pomocy społecznej.

W Gminie Krzywiń realizatorem wypłaty świadczenia 300 zł jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, ul. Gen. Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń, Tel. 65 5179049

Jakie informacje trzeba podać we wniosku o wypłatę 300 zł jednorazowego świadczenia dla obywatela Ukrainy?

Art. 31 ust. 5 specustawy określa elementy wniosku o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany:

 1. imię (imiona) i nazwisko;
 2. datę urodzenia;
 3. obywatelstwo;
 4. płeć;
 5. rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy
 6. serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy;
 7. informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 8. adres pobytu;
 9. dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile je posiada;
 10. numer PESEL.

Ośrodek pomocy społecznej do celów udzielania pomocy związanej z zasiłkiem 300 zł dla Ukraińców, przetwarza dane osób wymienionych w tych wniosku.

Czy gmina musi wydać decyzję o przyznaniu jednorazowego świadczenia 300 zł dla Ukraińca?

Nie. Przyznanie  jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł dla obywatela Ukrainy, nie wymaga wydania decyzji administracyjnej.

Jedynie odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania decyzji. Tu decyzja jest niezbędna, aby umożliwić niedoszłemu beneficjentowi świadczenia 300 zł uruchomienie procedury odwoławczej, a potem skierowanie sprawy do sądu.

,,SZTUKA KOCHANIA’’ NA WIOSNĘ!

Data publikacji: 2022-02-22

Seans filmu pt.: ,,Sztuka kochania. Historia Michaliny Wisłockiej’’ – to niespodzianka jaką dla krzywińskich Seniorów, z okazji nadchodzącej wiosny przygotowuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu. – Jest to najnowszy projekt wpisujący się w politykę senioralną, którą jako MGOPS Krzywiń kreujemy. Warto podkreślić, że to nie będzie zwyczajny pokaz kinowy. Projekcję poprzedzi bowiem krótka prelekcja, a po jej zakończeniu dyskusja – zapowiada Arkadiusz Kaczmarek, Zastępca Dyrektora MGOPS Krzywiń. Wydarzenie, któremu patronuje Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak oraz Gminna Rada Seniorów, odbędzie się w środę, 23 marca br., o godzinie 16.00, w Centrum Integracji i Aktywizacji Lokalnej w Łuszkowie. Udział jest bezpłatny! Ze względów na pandemię spotkanie odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego. Obowiązuje rejestracja uczestników, której można dokonać u przewodniczących ,,Klubów Seniora’’. Wsparcia przedsięwzięciu udzielili także: Sołectwo Łuszkowo oraz ,,Next Film Polska’’.

wislocka

WOJCIECH GĄSSOWSKI NA ,,DNIACH PROFILAKTYKI’’

Data publikacji: 2022-02-18

Autor takich przebojów jak - ,,Gdzie się podziały tamte prywatki’’, ,,Zielone wzgórza nad Soliną’’, czy ,,Przygoda bez miłości’’, będzie gwiazdą - ,,II Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’. Wojciech Gąssowski wystąpi trzeciego dnia wydarzenia, czyli w niedzielę, 11 września br. Występ dedykowany będzie członkom ,,Klubów Seniora’’ działających na terenie Gminy Krzywiń, choć nie tylko… Organizatorami ,,Dni Profilaktyki, którym patronuje Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak są: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminna Rada Seniorów.    

gassowski

OBRADOWAŁ SAMORZĄD SENIORÓW

Data publikacji: 2022-02-17

W środę, 16 lutego br., odbyła się sesja Rady Seniorów Gminy Krzywiń. Było to piąte posiedzenie w bieżącej kadencji, które ze względu na aktualną sytuację odbyło się w reżimie sanitarnym. Najistotniejsze kwestie jakie poruszono dotyczyły obchodów dni - ,,Seniora’’ i ,,Profilaktyki’’ oraz organizacji wyjazdu studyjnego. W październiku Radni Seniorzy wymienią się doświadczeniami z rówieśnikami z Krakowa.    

s1s2s3s4
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...