Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

PROFILAKTYCZNE ZMAGANIA MŁODYCH ARTYSTÓW

Data publikacji: 2022-09-15

Jednym z najistotniejszych elementów ,,II Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’ był konkurs plastyczny pn.: ,,Jak nie wpaść w sieć, czyli być bezpiecznym w internecie’’. Do artystycznego współzawodnictwa, które stanowiło jeden z elementów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, przystąpiło 41 uczniów uczęszczających do placówek oświatowych ziemi krzywińskiej. Jury konkursowe najwyżej oceniło starania Martyny Michałowskiej, uczennicy Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Bieżyniu (1 miejsce) oraz Doriana Ciesielskiego i Aleksandry Klupczyńskiej z Zespołu Szkół w Krzywiniu. Laureaci otrzymali atrakcyjne nagrody. Organizatorami przedsięwzięcia, któremu patronował Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Gminna Rada Seniorów i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

LOL1L2L3

PROFILAKTYCZNY KONKURS PLASTYCZNY

Data publikacji: 2022-08-10

Komisja rozstrzygnęła profilaktyczny konkurs plastyczny - ,,Jak nie w sieć, czyli być bezpiecznym w internecie’’. Ogółem do współzawodnictwa przystąpiło 31 młodych artystów uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Krzywiń. Ceremonia podsumowania projektu połączona z wręczeniem nagród odbędzie się w piątek, 9 września br., podczas - II Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Organizatorami przedsięwzięcia, któremu patronuje Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń są: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Gminna Rada Seniorów i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

dfvbabagbagb

ZAPISY NA KONCERY W. GĄSSOWSKIEGO!

Data publikacji: 2022-08-04

Gwiazdą ,,II Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’ będzie Wojciech Gąssowski! Autor przebojów ,,Gdzie się podziały tamte prywatki’’ oraz ,,Zielone wzgórza nad Soliną’’ wystąpi w krzywińskim ,,Domu Strażaka’’, w niedzielę, 11 września br. Zapisy chętnych do udziały w wydarzeniu prowadzą przewodniczący Klubów Seniora. Wstęp wolny!

Organizatorami ,,Dni Profilaktyki, którym patronuje Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak są: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminna Rada Seniorów.

WG

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Krzywiń

Data publikacji: 2022-07-01

Gmina Krzywiń w związku z pozyskaniem środków finansowych na zakup opasek bezpieczeństwa w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 przystępuje do realizacji Modułu II tego programu.
Program ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych, poprzez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na odległość”.
Program całkowicie finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - całkowita wartość zadania wynosi 17.640,49 zł.
Adresatami programu są:
Mieszkańcy gminy Krzywiń w wieku 65 lat i więcej mające problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzące samodzielne gospodarstwo domowe lub mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.
 

Czytaj całość publikacji "Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Krzywiń"

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie KrzywińProgram „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Krzywiń

17 CZERWCA OŚRODEK NIECZYNNY!

Data publikacji: 2022-06-15

Drodzy Mieszkańcy, informujemy, że w dniu 17 czerwca (piątek), ośrodek będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

DZIEŃ SENIORA Z ,,BERCIKIEM’’

Data publikacji: 2022-05-30

W środę, 22 czerwca br., o godzinie 16.00, rozpoczną się obchody ,,Dnia Seniora’’! Gwiazdą wydarzenia, które odbędzie się w hali sportowej w Krzywiniu, będzie Krzysztof Hanke. Oprócz popularnego ,,Bercika’’ spodziewany jest udział delegacji seniorów z zaprzyjaźnionego Malborka. Zapisy chętnych u Przewodniczących Klubów Seniora (do 3 czerwca br.). Planowane są dowozy.

Wolne miejsca w programie pn. "Opieka wytchnieniowa"

Data publikacji: 2022-05-30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przedłuża nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z członkami rodzin lub opiekunami, którzy  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z członkami rodzin lub opiekunami, którzy  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program umożliwia zrealizowanie na rzecz uprawnionych mieszkańców gminy Krzywiń następujących usług opieki wytchnieniowej:

1) pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dziecka lub osoby niepełnosprawnej

2) pobyt całodobowy w domu pomocy społecznej

Czytaj całość publikacji "Wolne miejsca w programie pn. "Opieka wytchnieniowa""

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do programu pn. "Opieka wytchnieniowa" (plik DOCX 32KB)
 2. Klauzula RODO Załącznik nr 12 do Programu (plik DOCX 23KB)
 3. Klauzula RODO zał. nr 13 do Programu (plik DOCX 17KB)

Wolne miejsca w programie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Data publikacji: 2022-05-30

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przedłuża nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie na równi traktowane )

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego Uczestnika,

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

- załatwianiu spraw urzędowych,

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej, (usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia takiej usługi). 

Czytaj całość publikacji "Wolne miejsca w programie pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej""

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do programu (plik DOCX 34KB)
 2. Zakres czynności (plik DOCX 25KB)
 3. Klauzula RODO zał. 13 (plik DOCX 23KB)
 4. Klauzula RODO zał. 14 (plik DOCX 17KB)

,,JAK NIE WPAŚĆ W SIEĆ, CZYLI BYĆ BEZPIECZNYM W INETRNECIE‘’

Data publikacji: 2022-05-06

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają uczniów klas V – VII do wzięcia udziału w drugiej edycji  profilaktycznego konkursu plastycznego pn.: ,,JAK NIE WPAŚĆ W SIEĆ, CZYLI BYĆ BEZPIECZNYM W INETRNECIE‘’. Celem konkursu organizowanego pod patronatem Burmistrza Krzywinia jest m.in. inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zapoznanie z problematyką bezpieczeństwa w sieci, promocja pozytywnego wykorzystywania internetu jako źródła wartościowych informacji i przestrzeni do propagowania właściwych zachowań społecznych, stymulowanie aktywności uczniów w życiu szkolnym i gminy oraz rozwój talentów. Podsumowanie projektu będzie miało miejsce 9 września br., podczas - ,,II Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’.

Regulamin konkursu:

§ 1

Organizatorami Profilaktycznego Konkursu Plastycznego, zwanego dalej Konkursem są:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu

- Patronat sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 2

Konkurs jest jednym z elementów Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok, który realizowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 3

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VII w roku szkolnym 2021/22) z obszaru Gminy Krzywiń.

§ 4

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w jednym przedziale wiekowym (patrz § 3):

- wykonane dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania itp.),

- w formacie A3 lub A4

- odnoszące się do korzystania z internetu i mediów społecznościowych (np.: uzależnienia od komputera, smartfonu i gier, hejtu i cyberprzemocy, wirtualnych znajomości i manipulacji, konsekwencji wynikających z publikowania danych osobowych, wiedzy kim jest osoba po drugiej stronie monitora oraz sposobów zapobiegania wyżej wymienionym niebezpieczeństwom).  

§ 6

Treści przedstawione w pracy nie mogą obrażać i naruszać dobrego imienia innych osób oraz powszechnych norm społecznych.

§ 7

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

§ 8

Każda praca musi być dokładnie opisana na odwrocie (imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa szkoły).

§ 9

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik 1) oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2). Prace należy oddać w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczestnik konkursu, w terminie do dnia 24 czerwca 2022 r.

§ 11

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

§ 12

Komisja Konkursowa oceni pracę uwzględniając następujące kryteria:

- zgodność z tematem

- oryginalność i innowacyjność pracy,

- estetyka pracy.

§ 13

Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej.

§ 14

Rozstrzygnięcie Konkursu, połączone z uhonorowaniem laureatów nagrodami ,,niespodziankami’’, nastąpi w piątek, 9 września 2022 r., podczas - ,,II Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’.

§ 15

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

§ 17

Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora Konkursu, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

§ 18

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw autorskich swoich prac na rzecz Organizatora Konkursu.

§ 19

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.

 

Załączniki nr 1 do Regulaminu Konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenie do profilaktycznego konkursu plastycznego: „JAK NIE WPAŚĆ W SIEĆ, CZYLI BYĆ BEZPIECZNYM W INTERNECIE”.

Zgłaszam udział w konkursie:

 

Dane autora pracy plastycznej:

 

Imię: ……………………………………………..

Nazwisko: ……………………………………….

Szkoła: …………………………………………..

Klasa: ……………………………………………

 

 

                                                                                   …………………………………………………..

                                                                                               (data i czytelny podpis)

 

                                                                            

Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

1/ jestem rodzicem / opiekunem prawnym

 

……………………………………………………………..…...

                 [imię i nazwisko uczestnika konkursu]

 

2/ zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu profilaktycznego „JAK NIE WPAŚĆ W SIEĆ, CZYLI BYĆ BEZPIECZNYM W INTERNECIE’’. organizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu i wyrażam zgodę na jego/jej udział w w/w konkursie zgodnie z postanowieniami regulaminu

3/ wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), dla celów konkursu.

4/ wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu, autorskich praw majątkowych do prac konkursowych, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń.

                                                                                 ......................................................................

                                                                                                 (data, czytelny podpis)

 

jhbuujhb

KOMEDIA ,,(NIE)ZNAJOMI’’ DLA SENIORÓW

Data publikacji: 2022-04-19

Druga odsłona nowego projekt M-GOPS w Krzywiniu. Tym razem w ramach Dyskusyjnego Klubu Filmowego Seniorów komedia ,,(Nie)znajomi’’. Projekcja filmu odbędzie się 18 maja br., w Centrum Aktywizacji i Integracji w Łuszkowie. Zapisy chętnych u Przewodniczących Klubów Seniora. Wsparcie przedsięwzięcia - Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń Pan Jacek Nowak, Gminna Rada Seniorów w Krzywiniu, Sołectwo Łuszkowo oraz ,,Mówi Serwis Dystrybucja’’.

nieznajomi

WESOŁYCH ŚWIĄT!

Data publikacji: 2022-04-13

Zdrowych, radosnych i słonecznych Świąt Wielkanocnych, wszystkim mieszkańcom Gminy Krzywiń oraz przyjaciołom ,,Ośrodka'' - życzą pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

weso

Proram pn. Opieka wytchnieniowa

Data publikacji: 2022-04-12

 

Gmina Krzywiń przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” który finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania wynosi:  93.024,00 zł.

Kwota dofinansowania programu wynosi: 93.024,00 zł

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych, których członkowie rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program umożliwia zrealizowanie na rzecz uprawnionych mieszkańców gminy Krzywiń następujących usług opieki wytchnieniowej:

1) pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dziecka lub osoby niepełnosprawnej

2) pobyt całodobowy w ośrodku lub placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym

Zadanie będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Program pn. Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Data publikacji: 2022-04-12

 

Gmina Krzywiń przystąpiła do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022” który finansowany jest ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Całkowita wartość zadania wynosi:  81.090,00 zł.

Kwota dofinansowania programu wynosi: 81.090,00 zł

Celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

1)        dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;

2)        osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

- wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu,

- wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,

- załatwianiu spraw urzędowych,

- korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

- zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej. 

Zadanie będzie realizował Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Nowy program pomocowy dla osób niepełnosprawnych pn. "Opieka wytchnieniowa"

Data publikacji: 2022-04-12

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program kierowany jest do dzieci i osób dorosłych niepełnosprawnych wspólnie zamieszkujących z członkami rodzin lub opiekunami, którzy  wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Program umożliwia zrealizowanie na rzecz uprawnionych mieszkańców gminy Krzywiń następujących usług opieki wytchnieniowej:

1) pobyt dzienny w miejscu zamieszkania dziecka lub osoby niepełnosprawnej

2) pobyt całodobowy w domu pomocy społecznej

Czytaj całość publikacji "Nowy program pomocowy dla osób niepełnosprawnych pn. "Opieka wytchnieniowa""

Załączniki:

 1. Karta zgłoszenia do programu (plik DOCX 32KB)
 2. Klauzula RODO - zał nr 13 (plik DOCX 17KB)
 3. Klauzula RODO - załącznik nr 12 (plik DOCX 23KB)

Nowy program pomocowy dla osób niepełnosprawnych pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"

Data publikacji: 2022-04-12

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza nabór dla mieszkańców gminy Krzywiń do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.  

Cel Programu:

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie na równi traktowane )

Czytaj całość publikacji "Nowy program pomocowy dla osób niepełnosprawnych pn. "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej""

Załączniki:

 1. Zgłoszenie do programu (plik DOCX 34KB)
 2. Zakres czynności (plik DOCX 25KB)
 3. Klauzula RODO - załącznik nr 13 (plik DOCX 23KB)
 4. Klauzula RODO - załacznik nr 14 (plik DOCX 17KB)

Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...