Aktualności


-- Wielkanoc 2019 --

2019-04-15

-- Wielkanoc 2019 --

Dołączone pliki:


Karta Dużej Rodziny: Zniżki dla każdego wielodzietnego rodzica lub małżonka rodzica od 01 stycznia 2019 roku

2019-01-11

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci, oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady prawne po nowemu.

2019-01-11

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Gminie Krzywiń w 2019 roku

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-01-07

Uprzejmie informuję że w odpowiedzi na zapytanie konkursowe ofert na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Krzywiń w terminie realizacji zamówienia od dnia 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęły dwie oferty:

1. STOWARZYSZENIE JESIEŃ, Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo

2. FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM , 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową za jeden dzień pobytu w schronisku lub noclegowni osoby bezdomnej, złożoną przez:

STOWARZYSZENIE JESIEŃ, Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo - schronienie lub noclegownia dla osoby bezdomnej.


Aleksandra Ślotała
Dyrektor MGOPS w Krzywiniu


Informacja o wyniku naboru partnera do realizacji projektu w ramach 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne

2018-12-21

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) w związku z ogłoszeniem zamieszczonym w dniu 30.11.2018 r. na stronie internetowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, iż w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.
Podmiotem wybranym do pełnienia funkcji partnera został:
Ośrodek Wsparcia Osób Niesamodzielnych i Niepełnosprawnych
ul. Kminkowa 182e/2
62-064 Plewiska
Wybór partnera odbył się w oparciu o art. 33 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431).
Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.


Życzenia

2018-12-20

logo


Konkurs na udzielenie schronienia osobom bezdomnym

2018-12-14

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu ogłasza konkurs ofert na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Krzywiń.
Termin realizacji zamówienia od dnia 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Ofertę można złożyć osobiście u zamawiającego, pocztą, pocztą elektroniczną.
Ofertę należy złożyć do dnia 28.12.2018 r. do godz.15.00
Załączniki:
a) Zapytanie ofertowe
b) załącznik Nr 1 (Formularz oferty)
c) załącznik Nr 2 ( Projekt umowy - schronisko)
d) załącznik Nr 3 (Projekt umowy – noclegownia)
e) załącznik Nr 4 (Oświadczenie)

Dołączone pliki:


Informacja

2018-12-12

Informujemy, że dnia 24 grudnia 2018 roku

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

będzie nieczynny


Projekt ,,CYFROWA WIELKOPOLSKA’’ dla osób powyżej 65 roku życia

2018-12-03

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu przystąpił do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 (działanie 3.1 PO PC: E-Senior 65+) projektu ,,CYFROWA WIELKOPOLSKA’’ dla osób powyżej 65 roku życia.

czytaj całość publikacji "Projekt ,,CYFROWA WIELKOPOLSKA’’ dla osób powyżej 65 roku życia"

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

Dołączone pliki:


Otwarty nabór

2018-11-30

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe, ogłoszonego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

czytaj całość publikacji "Otwarty nabór "
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu. ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń, tel./faks 65 517-90-49

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji