Aktualności


Konkurs na stanowisko Dyrektora MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU

2019-05-17

ZARZĄDZENIE NR 46/2019
Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń
z dnia 17 maja 2019 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 ze zm.), art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2018 poz. 1260 ze zm.) oraz art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam konkurs na stanowisko dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

§ 2. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymagania określone w ogłoszeniu stanowiącym załącznik do zarządzenia.

§ 3. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Burmistrz Miasta i Gminy
Krzywiń

(-)Jacek Nowak

czytaj całość publikacji "Konkurs na stanowisko Dyrektora MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KRZYWINIU"


-- Wielkanoc 2019 --

2019-04-15

-- Wielkanoc 2019 --

Dołączone pliki:


Karta Dużej Rodziny: Zniżki dla każdego wielodzietnego rodzica lub małżonka rodzica od 01 stycznia 2019 roku

2019-01-11

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin z trojgiem lub większą liczbą dzieci, oferowanych zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych.

Dołączone pliki:


Bezpłatne porady prawne po nowemu.

2019-01-11

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w Gminie Krzywiń w 2019 roku

Dołączone pliki:


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2019-01-07

Uprzejmie informuję że w odpowiedzi na zapytanie konkursowe ofert na zapewnienie schronienia osobom bezdomnym z terenu Miasta i Gminy Krzywiń w terminie realizacji zamówienia od dnia 07.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wpłynęły dwie oferty:

1. STOWARZYSZENIE JESIEŃ, Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo

2. FUNDACJA NA RZECZ REWALORYZACJI MIASTA ŚREM , 63-100 Śrem, ul. Mickiewicza 21

W wyniku oceny złożonych ofert wybrano najkorzystniejszą ofertę cenową za jeden dzień pobytu w schronisku lub noclegowni osoby bezdomnej, złożoną przez:

STOWARZYSZENIE JESIEŃ, Nowy Jasiniec 45, 86-010 Koronowo - schronienie lub noclegownia dla osoby bezdomnej.


Aleksandra Ślotała
Dyrektor MGOPS w Krzywiniu
Zobacz także: archiwum"Aktualności" (archiwum)...

przejdź do góry...

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu. ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń, tel./faks 65 517-90-49

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji