Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Terminy wypłat świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych

PLANOWANE W OKRESIE OD 1.11.2020 r. do 31.10.2021 r. TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO I ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH 500+
GOTÓWKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KRZYWINIU ORAZ PRZELEWOWYCH

Listopad
26.11.2020 r.

Grudzień
18.12.2020 r.

Styczeń
26.01.2021 r.

Luty
24.02.2021 r.

Marzec
26.03.2021 r.

Kwiecień
27.04.2021 r.

Maj
26.05.2021 r.

Czerwiec
28.06.2021 r.

Lipiec
27.07.2021 r.

Sierpień
26.08.2021 r.

Wrzesień
27.09.2021 r.

Październik
26.10.2021 r.