Europejski Fundusz Społeczny


Projekt pn. „Kierunek Aktywizacja” na terenie gminy Krzywiń

2017-02-09

link do strony www.efs.gov.pl

Dnia 8 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w sali gminnej w Krzywiniu odbyło się spotkanie rekrutacyjne do projektu pn. „Kierunek Aktywizacja” realizowany przez Fundację AKME w Poznaniu. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Spotkanie prowadziła pani Izabela Olszewska – Pawęska. Projekt przewidziany jest dla osób nieaktywnych zawodowo powyżej 29 roku życia. Projektem zainteresowało się 24 mieszkańców gminy Krzywiń, z czego 21 osób podpisało deklarację przystąpienia do projektu. Spotkanie miało również charakter organizacyjny w związku z czym przekazane zostały informacje na temat realizacji projektu. W kolejnym tygodniu odbędzie się poradnictwo zawodowe.

Dołączona galeria:

nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  Bezpłatny kurs komputerowy

  2016-04-20

  link do strony www.efs.gov.pl

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że Stowarzyszenie HUMANEO w ramach działania 8.2. pn. „Uczenie się przez całe życie” zaprasza na bezpłatne szkolenie komputerowe dla osób 50+ w ramach projektu „E – kompetentni” .
  Celem projektu jest zdobycie umiejętności komputerowych potwierdzonych certyfikatem ECCC Digital Competences. Kurs będzie obejmował 120 godzin.
  Uczestnikami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:
  - wiek aktywności zawodowej 50 -64,
  - posiadają wykształcenie co najwyżej średnie,
  - nie uczestniczyły we wsparciu LLL w ramach PO KL
  - są z własnej inicjatywy zainteresowane nabyciem podstawowych umiejętności komputerowych
  - pracują, są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne.
  W związku z nawiązaniem kontaktu ze Stowarzyszeniem, tut. Ośrodek prowadzi nabór do projektu dla 15 osób. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty w siedzibie Ośrodka. W załączniku dołączamy deklarację udziału w projekcie.
  Szkolenie odbędzie się na terenie gminy Krzywiń po stworzeniu 15 – osobowej grupy.

  czytaj całość publikacji "Bezpłatny kurs komputerowy "

  Dołączone pliki:


  Zajęcia w ramach projektu „Szansa 50+”

  2014-12-01

  link do strony www.efs.gov.pl

  Od listopada 2014 r. grupa 10 osobowa z gminy Krzywiń uczestniczy aktywnie w działaniach projektu pn. „Szansa 50+”. Grupa uczestnicząca w projekcie to osoby bezrobotne oraz nieaktywne zawodowo. Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich w Środzie Wielkopolskiej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  czytaj całość publikacji "Zajęcia w ramach projektu „Szansa 50+”"

  Dołączona galeria:

  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

  pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


   Projekt pn. „Szansa 50+”

   2014-11-12

   link do strony www.efs.gov.pl

   Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu nawiązał współpracę z Wielkopolskim Stowarzyszeniem Rozwoju i Promocji Obszarów Wiejskich w Środzie Wielkopolskiej. Stowarzyszenie jest realizatorem projektu pn. „Szansa dla 50+” Tut. Ośrodek przeprowadził rekrutację dla 10 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń.

   czytaj całość publikacji "Projekt pn. „Szansa 50+” "

   Dołączona galeria:

   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    Zestawienie finansowe projektu 2009 - 2013

    2013-12-23

    link do strony www.efs.gov.pl

    W załączniku dołączamy zestawienie projektów systemowych realizowanych w okresie 2009 - 2013

    Dołączone pliki:


    Konferencja kończąca realizację projektu

    2013-12-23

    link do strony www.efs.gov.pl

    W dniu 5 grudnia 2013 r. odbyło się uroczyste zakończenie V edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Krzywiń” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od stycznia do grudnia 2013 r. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W spotkaniu uczestniczyły osoby, które zakończyły udział w projekcie, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, pracownicy zaangażowani w realizację projektu oraz zaproszeni goście – Skarbnik Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń Pani Honorata Krupka, Przewodnicząca Rady Gminy – Pani Joanna Ziętkiewicz oraz przedstawiciel firmy szkolącej Centrum Edukacji i Rehabilitacji z Ostrowa Wielkopolskiego Pan Artur Zydorowicz
    Na spotkaniu przedstawione zostały cele i działania w jakich w 2013 roku wzięły udział uczestniczki projektu. Prezentację przedstawił koordynator projektu Katarzyna Klupczyńska

    czytaj całość publikacji "Konferencja kończąca realizację projektu "

    Dołączona galeria:

    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

    pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


     Warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektu

     2013-12-20

     link do strony www.efs.gov.pl

     Warsztaty autoprezentacji odbyły się w miesiącu lipcu 2013 r. i obejmowały 24 godziny. Prowadzone przez Fundację Akademia Kompetencji Europejskich z Warszawy.

     czytaj całość publikacji "Warsztaty autoprezentacji i kreowania wizerunku w ramach projektu"

     Dołączona galeria:

     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

     pelna galeriaZobacz pełną galerię (15 fot.)...


      Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu

      2013-12-20

      link do strony www.efs.gov.pl

      Warsztaty zarządzania budżetem domowym odbyły się w miesiącu lipcu i sierpniu i obejmowały 24 godziny. Prowadzone były przez Fundację Akademia Kompetencji Europejskich z Warszawy.

      czytaj całość publikacji "Warsztaty zarządzania budżetem domowym w ramach projektu "

      Dołączona galeria:

      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       Trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu

       2013-12-20

       link do strony www.efs.gov.pl

       Kolejne zajęcia w ramach realizacji projektu odbyły się w miesiącu czerwcu 2013 r. i obejmowały 24 godziny. Wykonane zostały przez Fundację Akademia Kompetencji Europejskich z Warszawy.

       czytaj całość publikacji "Trening kompetencji i umiejętności społecznych w ramach projektu"

       Dołączona galeria:

       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

       pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


        Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu

        2013-12-20

        link do strony www.efs.gov.pl

        Zajęcia z doradcą zawodowym odbyły się w lipcu 2013 r., obejmowały 60 godzin w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” Zajęcia przeprowadzone zostały przez Centrum Rekrutacyjno Szkoleniowe.

        czytaj całość publikacji "Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach projektu "

        Dołączona galeria:

        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

        pelna galeriaZobacz pełną galerię (13 fot.)...


         Terapia psychologiczna w ramach projektu

         2013-12-20

         link do strony www.efs.gov.pl

         W miesiącu maju i czerwcu 2013 r. odbyły się zajęcia psychologiczne w wymiarze 40 godzin w ramach realizacji V edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

         czytaj całość publikacji "Terapia psychologiczna w ramach projektu"

         Dołączona galeria:

         nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

         pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


          Kurs kroju i szycia w ramach projektu

          2013-12-20

          link do strony www.efs.gov.pl

          Kurs kroju i szycia to kurs podnoszący kwalifikacje zawodowe zgodny z Indywidualnym Planem Działania
          Kurs odbył się w okresie od października do listopada i obejmował 80 godzin w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” . Prowadzony przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Neurofeedback z Ostrowa Wielkopolskiego.

          czytaj całość publikacji "Kurs kroju i szycia w ramach projektu"

          Dołączona galeria:

          nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

          pelna galeriaZobacz pełną galerię (29 fot.)...


           Kurs informatyczny w ramach projektu

           2013-12-20

           link do strony www.efs.gov.pl

           Kurs informatyczny przeprowadzony został w miesiącu wrześniu i obejmował 80 godzin w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”.
           Prowadzone przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Neurofeedback z Ostrowa Wielkopolskiego.

           czytaj całość publikacji "Kurs informatyczny w ramach projektu "

           Dołączona galeria:

           nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

           pelna galeriaZobacz pełną galerię (7 fot.)...


            Kurs rękodzieła artystycznego w ramach projektu

            2013-12-20

            link do strony www.efs.gov.pl

            Zajęcia odbyły się w miesiącu sierpniu i obejmowały 40 godzin w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”
            Prowadzone przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Neurofeedback z Ostrowa Wielkopolskiego.

            czytaj całość publikacji "Kurs rękodzieła artystycznego w ramach projektu"

            Dołączona galeria:

            nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

            pelna galeriaZobacz pełną galerię (17 fot.)...


             Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji edukacyjnej.

             2013-07-10

             link do strony www.efs.gov.pl

             Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji edukacyjnej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

             czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia kursów aktywizacji edukacyjnej. "

             Dołączone pliki:


             Spotkanie organizacyjne V edycji projektu pt. " Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń"

             2013-06-11

             link do strony www.efs.gov.pl

             W dniu 17 maja 2013 r. w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu odbyło się spotkanie organizacyjne w związku z realizacją V edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W trakcie rekrutacji wyłoniono 10 kobiet z gminy Krzywiń, które podjęły chęć uczestnictwa w projekcie. Kobiety podpisały kontrakty socjalne określające sposób współpracy w ramach uczestnictwa w projekcie.

             czytaj całość publikacji "Spotkanie organizacyjne V edycji projektu pt. " Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń""

             Dołączona galeria:

             nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              Zapytanie ofertowe na realizację indywidualnegi i grupowego doradztwa zawodowego

              2013-06-07

              link do strony www.efs.gov.pl

              Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia przeprowadzenia zajęć: Indywidualne i grupowe doradztwo zawodowe w ramach aktywizacji zawodowej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację indywidualnegi i grupowego doradztwa zawodowego"

              Dołączone pliki:


              Zapytanie ofertowe na realizację przeprowadzenia zajęć aktywizacji społecznej.

              2013-05-28

              link do strony www.efs.gov.pl

              Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia zajęć aktywizacji społecznej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację przeprowadzenia zajęć aktywizacji społecznej."

              Dołączone pliki:


              Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej

              2013-05-09

              link do strony www.efs.gov.pl

              Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestniczek w ramach aktywizacji zdrowotnej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej"

              Dołączone pliki:


              Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2013 r. na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej

              2013-05-09

              link do strony www.efs.gov.pl

              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że unieważnia zapytanie ofertowe z dnia 22.04.2013 r. na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestniczek w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”.

              czytaj całość publikacji "Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 22.04.2013 r. na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej "


              Zapytanie ofertowena realizację usługi cateringowej

              2013-04-22

              link do strony www.efs.gov.pl

              Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringowej dla uczestniczek projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowena realizację usługi cateringowej"

              Dołączone pliki:


              Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej

              2013-04-22

              link do strony www.efs.gov.pl

              Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej dla uczestniczek w ramach aktywizacji zdrowotnej w ramach projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

              czytaj całość publikacji "Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia zorganizowania i przeprowadzenia indywidualnej terapii psychologicznej "

              Dołączone pliki:


              Aktualna rekrutacja do projektu w 2013 r.

              2013-02-19

              link do strony www.efs.gov.pl

              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
              w Krzywiniu
              Ogłasza nabór do projektu systemowego
              „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń

              czytaj całość publikacji "Aktualna rekrutacja do projektu w 2013 r."


              Rekrutacja do projektu

              2013-01-04

              link do strony www.efs.gov.pl

              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
              w Krzywiniu
              Ogłasza nabór do projektu systemowego
              „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

              czytaj całość publikacji "Rekrutacja do projektu"


              Przystąpienie do projektu w 2013 roku

              2013-01-03

              link do strony www.efs.gov.pl

              Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, iż
              od stycznia br. roku przystąpił do realizacji V edycji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

              czytaj całość publikacji "Przystąpienie do projektu w 2013 roku"


              Uroczyste zakończenie realizacji projektu w 2012 roku.

              2012-12-31

              link do strony www.efs.gov.pl

              W dniu 18 grudnia 2012r. odbyło się uroczyste zakończenie IV edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Krzywiń” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. Projekt współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

              czytaj całość publikacji "Uroczyste zakończenie realizacji projektu w 2012 roku."

              Dołączona galeria:

              nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

              pelna galeriaZobacz pełną galerię (18 fot.)...


               Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu

               2012-12-28

               link do strony www.efs.gov.pl

               Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu

               czytaj całość publikacji "Kurs prawa jazdy kat. B w ramach projektu"

               Dołączona galeria:

               nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

               pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                Kurs kroju i szycia w ramach projektu

                2012-12-28

                link do strony www.efs.gov.pl

                W miesiącu listopadzie 2012 r. zakończył się kurs kroju i szycia w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                czytaj całość publikacji "Kurs kroju i szycia w ramach projektu "

                Dołączona galeria:

                nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                pelna galeriaZobacz pełną galerię (6 fot.)...


                 Kurs decupeage i rękodzieła artystycznego

                 2012-12-28

                 link do strony www.efs.gov.pl

                 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od listopada do grudnia 2012 r. odbył się KURS DECUPEAGE I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                 czytaj całość publikacji "Kurs decupeage i rękodzieła artystycznego"

                 Dołączona galeria:

                 nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                 pelna galeriaZobacz pełną galerię (20 fot.)...


                  Trening kompentencji i umiejętności społecznych w ramach projektu

                  2012-12-28

                  link do strony www.efs.gov.pl

                  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu październiku odbył się TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                  czytaj całość publikacji "Trening kompentencji i umiejętności społecznych w ramach projektu"

                  Dołączona galeria:

                  nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                   Warsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektu

                   2012-12-28

                   link do strony www.efs.gov.pl

                   Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w miesiącu listopadzie 2012 r. odbył się KURS WIZAŻU, STYLIZACJI I AUTOPREZENTACJI w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                   czytaj całość publikacji "Warsztaty wizażu, stylizacji i autoprezentacji w ramach projektu"

                   Dołączona galeria:

                   nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                   pelna galeriaZobacz pełną galerię (16 fot.)...


                    Kurs kroju i szycia w ramach projektu

                    2012-09-25

                    link do strony www.efs.gov.pl

                    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że od miesiąca września 2012 r. trwa szkolenie zawodowe – KURS KROJU I SZYCIA w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szkolenie zgodne jest z potrzebami uczestniczek.

                    czytaj całość publikacji "Kurs kroju i szycia w ramach projektu "

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (19 fot.)...

                    Dołączone pliki:


                    Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu

                    2012-09-25

                    link do strony www.efs.gov.pl

                    Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że w okresie od sierpnia do września odbyło się jedno ze szkoleń aktywizacji edukacyjnej – SZKOLENIE INFORMATYCZNE I OBSŁUGA KASY FISKALNEJ w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                    czytaj całość publikacji "Szkolenie informatyczne i obsługa kasy fiskalnej w ramach projektu "

                    Dołączona galeria:

                    nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                    pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                     Pierwsze zajęcia w ramach projektu

                     2012-09-25

                     link do strony www.efs.gov.pl

                     Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że w okresie od lipca do września odbyły się INDYWIDUALNE I GRUPOWE USŁUGI WSPIERAJĄCE AKTYWIZACJĘ ZAWODOWĄ oraz TERAPIA INDYWIDUALNA I GRUPOWA DLA OSÓB LUB RODZIN W RAMACH AKTYWIZACJI ZDROWOTNEJ w ramach realizacji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

                     czytaj całość publikacji "Pierwsze zajęcia w ramach projektu "

                     Dołączona galeria:

                     nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                     pelna galeriaZobacz pełną galerię (10 fot.)...


                      Spotkanie organizacyjne w ramach projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń"

                      2012-08-20

                      link do strony www.efs.gov.pl

                      W dniu 20 lipca 2012 r. w sali Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu odbyło się spotkanie organizacyjne w związku z realizacją projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

                      czytaj całość publikacji "Spotkanie organizacyjne w ramach projektu pt. "Aktywizacja społeczno-zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń""

                      Dołączona galeria:

                      nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                       Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego

                       2012-01-09

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
                       w Krzywiniu
                       Ogłasza nabór do projektu systemowego
                       „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

                       współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                       Program Operacyjny Kapitał Ludzki
                       Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
                       Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
                       Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

                       czytaj całość publikacji "Ogłoszenie o naborze do projektu systemowego"


                       Informacja o realizowanym projekcie

                       2012-01-05

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, iż
                       w bieżącym roku przystąpił do realizacji IV edycji projektu systemowego „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

                       współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
                       Program Operacyjny Kapitał Ludzki
                       Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
                       Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
                       Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

                       czytaj całość publikacji "Informacja o realizowanym projekcie"


                       Spotkanie kończące realizację projektu systemowego

                       2011-12-30

                       link do strony www.efs.gov.pl

                       W dniu 29 grudnia 2011r. odbyło się uroczyste zakończenie III edycji projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Krzywiń” realizowanego przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od stycznia do grudnia 2011 r.

                       czytaj całość publikacji "Spotkanie kończące realizację projektu systemowego "

                       Dołączona galeria:

                       nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                       pelna galeriaZobacz pełną galerię (12 fot.)...


                        Fotorelacja z przeprowadzonych szkoleń

                        2011-11-30

                        link do strony www.efs.gov.pl

                        W ramach projektu systemowego pt.: "Aktywizacja społeczno - zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w Gminie Krzywiń" odbył się cykl szkoleń. Poniżej prezentujemy galerię zdjęć z wybranych szkoleń.

                        Dołączona galeria:

                        nazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlananazwawyswietlana

                        pelna galeriaZobacz pełną galerię (31 fot.)...


                         Trzecia edycja projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

                         2011-10-12

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         Trzecia edycja projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

                         czytaj całość publikacji "Trzecia edycja projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”"


                         Rekrutacja do projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

                         2011-04-12

                         link do strony www.efs.gov.pl

                         Trzecia edycja projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”

                         czytaj całość publikacji "Rekrutacja do projektu pt. „Aktywizacja społeczno – zawodowa osób nieaktywnych zawodowo w gminie Krzywiń”"


                         przejdź do góry...

                         Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu. ul. Gen. D. Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń, tel./faks 65 517-90-49

                         Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji