Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

PASJAMI W UZALEŻNIENIA

Data publikacji: 2021-09-07

Rozstrzygnięto profilaktyczny konkurs plastyczny - ,,Do szczęścia wystarczy pasja’’. Ogółem do współzawodnictwa przystąpiło 39 młodych artystów uczęszczających do placówek oświatowych Gminy Krzywiń. – Poziom należy uznać za bardzo wysoki. Na konkurs wpłynęło bowiem wiele pięknych prac, przez co jury, w którego skład weszli członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, mieli duży problem, aby wyłonić laureatów – zdradza Arkadiusz Kaczmarek, Zastępca Dyrektor MGOPS Krzywiń. Ceremonia podsumowania projektu połączona z wręczeniem nagród odbędzie się w piątek, 10 września br., podczas - I Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Organizatorami przedsięwzięcia, któremu patronuje Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń są: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, Gminna Rada Seniorów i Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1p1l1m

DNI PROFILAKTYKI I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

Data publikacji: 2021-08-24

W dniach 10 – 12 września br., Miejsko – Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu, we współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Radą Seniorów gminy Krzywiń organizują ,,I Krzywińskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’. W ramach projektu przewidzianych wiele przedsięwzięć o charakterze prozdrowotnym, w tym m. in. Mobilny Punkt Szczepień (szczegóły na plakacie). Gwiazdą imprezy będzie Andrzej Rybiński. Osoby chcące wziąć udział w koncercie popularnego piosenkarza, proszone są o rejestrację telefoniczną pod numerem telefonu 65 517 90 49 (pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00). Uwaga! Wstęp wolny. Liczba miejsc ograniczona. Impreza odbędzie się w reżimie sanitarnym.

123

JEST PRACA DLA OPIEKUNEK

Data publikacji: 2021-08-24

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka.
Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.
Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: w miejscu zamieszkania podopiecznych.
Wymagania:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
3. Sumienność, cierpliwość, obowiązkowość.
4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
5. Prawo jazdy kat. B.
Zakres wykonywanych czynności:
1. Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb, w tym w szczególności:
a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach podopiecznego (m. in. sprzątanie, mycie naczyń, zmiana pościeli);
b) przygotowywanie i podawanie posiłków;
c) dokonywanie zakupów;
d) przygotowywanie i podawanie leków;
e) zamawianie wizyt lekarskich i zakup zleconych leków;
f) palenie w piecu.
2. Pomoc w opiece higienicznej, w tym w szczególności:
a) utrzymanie w czystości odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego (m. in. zmiana odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej, pranie i suszenie);
b) utrzymanie higieny osobistej podopiecznego (m.in. pomoc w wykonywaniu czynności codziennej toalety, mycie lub kąpiel);
c) przesłanie łóżka.
3. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego:
a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;
b) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych;
c) organizowanie i uczestniczenie w spacerach z podopiecznym.
W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się można telefonicznie nr
65 517 0 90 49 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.
iiiiiiiiii

Przeciwdziałając wirusowi COVID-19

Data publikacji: 2021-08-13

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu w okresie od lutego do czerwca 2021 roku realizował projekt pn. „Stop Covid-19 Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce” wspófinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.  Gmina Krzywiń otrzymała Grant w łącznej kwocie 99.987,66 zł z czego kwota 59.247,18 zł zrealizowana została na rzecz Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. W ramach projektu doposażono stanowiska pracy w środki ochrony indywidualnej , zakupiono sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, przyznano dodatki do wynagrodzeń dla pracowników etatowych i nieetatowych faktycznie wykonujących pracę w bezpośrednim kontakcie z osobami, rodzinami. Realizacja projektu pozwoliła na zwiększenie bezpieczeństwa pracowników, a także klientów Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu przed zagrożeniem wirusa COVID-19. Każdy pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu otrzymał pakiet środków ochrony indywidualnej, w tym maseczki ochronne, maseczki FFP2, rękawiczki, płyny do dezynfekcji rąk i powierzchni. Zakupiono także sprzęt niezbędny do zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, w tym: sterylizator powietrza, 2 lampy oczyszczające powietrze, pleksy ochronne na biurka pracowników, 5 dozowników płynów dezynfekujących (w tym 2 automatyczne), termometr bezdotykowy. Zakupione środki ochrony indywidualnej oraz sprzęty zapobiegają, przeciwdziałają i zwalczają bakterie i wirusy, w tym COVID-19.   

Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19Przeciwdziałając wirusowi COVID-19

WNIOSKI ŚWIADCZENIA RODZINNE

Data publikacji: 2021-07-29

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krzywiniu  informuje, że  wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad danego roku następuje do dnia 30 listopada tego roku, w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 31 grudnia tego roku, w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jednocześnie informujemy, że wnioski przyjmowane będą po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w MGOPS Krzywiń. Szczegółowe informacje pod numerem: 65 517 90 49.

1

WNIOSKI FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Data publikacji: 2021-07-29

Informacja dotycząca terminów składania wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2021/2022.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Krzywiniu  informuje, że  wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca danego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik następuje do dnia 31 października, w przypadku, gdy złoży powyższy wniosek w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata świadczeń następuje do dnia 30 listopada, w przypadku gdy złoży powyższy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku, w przypadku gdy złoży powyższy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku, w przypadku gdy złoży powyższy wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Jednocześnie informujemy, że wnioski przyjmowane będą po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu wizyty w MGOPS Krzywiń. Szczegółowe informacje pod numerem: 65 517 90 49.

aaaaaaaaaaaaa

OGŁOSZENIE

Data publikacji: 2021-07-19

W miesiącu sierpniu 2021 r. w Przychodni KAMED w Krzywiniu będą prowadzone szczepienia przeciwko wirusowi SARS-COV-2 jednodawkową szczepionką Johnson & Johnson.
Zapraszamy do szczepień - tylko tak wygramy z pandemią.

Załączniki:

  1. ogłoszenie (plik pdf 541KB)
  2. Dlaczego warto się zaszczepić (plik docx 16KB)

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oferuje szkolenia

Data publikacji: 2021-07-06

Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie prowadzi nabór na szkolenia grupowe:

- Operator i mechanik sprzętu do robót ziemnych

- Spawacz

- Pracownik ds. rachunkowości i księgowości

- Grafik komputerowy

Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku.

Załączniki:

  1. Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie oferuje szkolenia (plik docx 60KB)

KONKURS NA LOGO BEZ ROZSTRZYGNIĘCIA

Data publikacji: 2021-07-02

Na podstawie § 4 pkt. 6 - ,,Regulaminu konkursu na opracowanie znaku identyfikacji wizualnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu’’, Komisja Konkursowa powołana przez organizatora, po zapoznaniu się z nadesłanymi pracami postanawia pozostawić konkurs bez rozstrzygnięcia, unieważniając go. Wszystkim uczestnikom, którzy nadesłali prace bardzo dziękujemy. Jednocześnie informujemy, że decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

OBRADOWAŁA RADA SENIORÓW

Data publikacji: 2021-07-01

W czwartek, 1 lipca br., pod ponad rocznej ,,koronawirusowej’’ przerwie, obradował samorząd Seniorów Gminy Krzywiń. Dominująca tematyka obrad oscylowała wokół najbliższych planów Rady Seniorów, czyli studyjnego wyjazdu do Malborka, organizacji ,,Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’ oraz projektu ,,Klub Senior Plus’’. Ponadto radni wysłuchali sprawozdania Przewodniczącej Rady Krystyny Sikorskiej z działalności w okresie międzysesyjnym oraz informacji złożonych przez Burmistrza Krzywinia Jacka Nowaka.

rs1rs2rs3rs4

RATOWANIE ŻYCIA MA WE KRWI!

Data publikacji: 2021-06-18

Sylwia Skrzypek, pracownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu jest honorowym krwiodawcą z wieloletnim stażem... W swoim życiu oddał już ponad 22 litry krwi! 14 czerwca br., pani Sylwia została uhonorowana Odznaczeniem Ministra Zdrowia - „Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Wyróżnienie ma charakter prestiżowy, ponieważ nadawane jest honorowym dawcom w uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia. Odznakę mogą bowiem otrzymać wyłącznie osoby, którzy oddały co najmniej 20 litry krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników. Wręczenie nastąpiło w siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.

S1S2S3

Wznowione poradnictwo pawne

Data publikacji: 2021-06-15

Informujemy, że zostały wznowione bezpośrednie konsultacje nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego w siedzibie naszego Ośrodka. Poradnictwo obywatelskie jest dostępne w każdy poniedziałek w godzinach od 10.00 do 14.00, natomiast pomoc prawna we wtorki w godzinach od 11.00 do 15.00. Zachęcamy do skorzystania z bezpłatnych konsultacji po wcześniejszym umówieniu pod numerem telefonu 698 777 351

Załączniki:

  1. Wznowione poradnictwo prawne (plik pdf 234KB)

PROFILAKTYKA Z ,,IRONMANEM’’

Data publikacji: 2021-06-14

Jerzy Górski, Mistrz Świata w podwójnym ,,Ironmanie’’odwiedził Gminę Krzywiń! Pierwowzór bohatera filmu ,,Najlepszy’’, był gościem honorowym ,,Triathlonu Soplicowo’’, który odbył się 13 czerwca br., w Cichowie. Dwa dni wcześniej w ramach działań profilaktycznych spotkał się z uczniami szkół w Krzywiniu i Bieżyniu. J. Górski nie tylko opowiedział o swoje przygodzie ze sportem, ale także drodze do trzeźwości i sposobach radzenia sobie z ,,pokusami’’ życia codziennego.

g1g2g3g4g5g6

PRZYGOTOWANIA DO ,,DNI PROFILAKTYKI’’

Data publikacji: 2021-06-14

Trwają przygotowania do ,,I Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’. Przed kilkoma dnia w Bielewie gościł pan Adrian Barabasz. Przedstawiciel Teatru ,,Małego Księcia'' w Łodzi obejrzał obiekt, gdzie w ramach projekt zostanie wystawiony spektakl profilaktyczny pt.: ,,Ruletka’’. W rolę przewodnika wcielił się oczywiście radny Władysław Koniczny. – Impresario łódzkiego Teatru był pod dużym wrażeniem świetlicy. Udzielił kilku cennych wskazówek, dotyczących przystosowania obiektu do potrzeb artystów – relacjonuje sołtys Bielewa. Warto dodać, że ,,Dni Profilaktyki’’ – to najnowszy projekt Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu oraz Gminnej Rady Seniorów. Organizacja wydarzenia, którego ukoronowanie będzie koncert popularnego piosenkarza Andrzeja Rybińskiego, planowana jest w dniach 10 – 12 września br.

mmm

GRATULACJE DLA RODZICÓW

Data publikacji: 2021-06-11

W piątek, 11 czerwca br., zakończono kolejny etap projektu - ,,Witaj w Gminie Krzywiń’’. Burmistrz Jacek Nowak złożył gratulację kolejnym kilkunastym rodzicom najmłodszych mieszkańców Gminy Krzywiń. Po wakacjach akcja będzie kontynuowana.

212223

Z WIZYTĄ U ,,NAJMŁODSZYCH’’

Data publikacji: 2021-06-09

W pierwszym kwartale 2021 roku, na terenie Gminy Krzywiń urodziło się 28 dzieci (15 dziewczynek i 13 chłopców). We wtorek, 8 czerwca br., najmłodszych mieszkańców w domach odwiedził Burmistrz Jacek Nowak. Gospodarz ziemi krzywińskiej złożył szczęśliwym rodzicom gratulacje oraz wręczył drobne upominki. Zapraszamy na fotorelację z kolejnej odsłony programu - ,,Witaj w Gminie Krzywiń’’. Przypominamy, że współorganizatorem projektu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu.  

z1z2z3z4z5z6z7z8z9z10z11z12z13z14z15

,,DO SZCZĘŚCIA WYSTARCZY PASJA’’

Data publikacji: 2021-06-09

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapraszają uczniów klas V – VII do wzięcia udziału w pierwszej edycji  profilaktycznego konkursu plastycznego pn.: ,,DO SZCZĘŚCIA WYSTARCZY PASJA‘’. Celem konkursu organizowanego pod patronatem Burmistrza Krzywinia jest m.in. szerzenie wiedzy na temat szkodliwości i skutków środków psychoaktywnych, promowanie mody na nie spożywanie alkoholu, stymulowanie aktywności uczniów w życiu szkolnym i gminy oraz rozwój talentów. Podsumowanie projektu będzie miało miejsce 10 września br., podczas - ,,I Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’. Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej.

REGULAMIN PROFILAKTYCZNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„DO SZCZĘŚCIA WYSTARCZY PASJA”

KONKURS POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA I GMINY KRZYWIŃ

 

Cele konkursu:

- szerzenie wiedzy na temat szkodliwości i skutków nadużywania alkoholu oraz innych środków psychoaktywnych

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za swoje zdrowie

- promowanie i upowszechnianie mody na nie spożywanie alkoholu

- rozwój postaw asertywnych

- stymulowanie aktywności uczniów w życiu szkolnym i gminy – rozwój i promocja talentów

- szerzenie działań profilaktycznych wśród uczniów

- organizacja wystawy pokonkursowej, na której zostaną zaprezentowane wyróżnione prace

 

Regulamin konkursu:

§ 1

Organizatorami Profilaktycznego Konkursu Plastycznego, zwanego dalej Konkursem są:

- Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu

- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu

- Patronat sprawuje Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 2

Konkurs jest jednym z elementów Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok, który realizowany jest przez Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń.

§ 3

Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych (klas V-VII w roku szkolnym 2020/21 oraz VI – VIII w roku szkolnym 2021/22) z obszaru Gminy Krzywiń.

§ 4

Uczestnicy przygotowują prace plastyczne w jednym przedziale wiekowym (patrz § 3):

- wykonaną dowolną techniką plastyczną (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzierania itp.),

- w formatach A3 lub A4

- praca ma przedstawiać pasje, zainteresowania.

Temat pracy powinien akcentować pasję i zainteresowania ucznia i ukazywać korzyści płynące z nie spożywania alkoholu i innych środków psychoaktywnych.

§ 6

Treści przedstawione na pracy nie mogą obrażać i naruszać dobrego imienia innych osób oraz powszechnych norm społecznych.

§ 7

Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).

§ 8

Każda praca musi być dokładnie opisana na odwrocie (imię i nazwisko uczestnika, klasa, nazwa szkoły).

§ 9

Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszenia (załącznik 1) oraz oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dziecka zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik 2). Prace należy oddać w recepcji Miejsko – Gminnego Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu lub w sekretariacie szkoły do której uczęszcza uczestnik konkursu w terminie do dnia 3 września 2021 r.

§ 11

Prace zostaną ocenione przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora.

§ 12

Komisja Konkursowa oceni pracę uwzględniając następujące kryteria:

- zgodność z tematem

- oryginalność i innowacyjność pracy,

- estetyka pracy.

§ 13

Prace będą oceniane w jednej kategorii wiekowej.

§ 14

Rozstrzygnięcie Konkursu, połączone z uhonorowaniem laureatów nagrodami ,,niespodziankami’’, nastąpi w piątek, 10 września 2021 r., podczas - ,,I Krzywińskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’.

§ 15

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu.

§ 17

Wszystkie prace biorące udział w Konkursie pozostaną własnością Organizatora Konkursu, który zastrzega sobie prawo do ich publikacji.

§ 18

Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne ze zrzeczeniem się majątkowych praw autorskich swoich prac na rzecz Organizatora Konkursu.

§ 19

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wniesienia zmian w regulaminie.

                                                                                   Załączniki nr 1 do Regulaminu Konkursu

 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Zgłoszenie do konkursu profilaktycznego konkursu plastycznego: „DO SZCZĘŚCIA WYSTARCZY PASJA”.

 

Zgłaszam udział w konkursie:

 

Dane autora pracy plastycznej:

 

Imię: ……………………………………………..

 

Nazwisko: ……………………………………….

 

Szkoła: …………………………………………..

 

Klasa: ……………………………………………

 

 

 

                                                                        …………………………………………………..

                                                                                               (data i czytelny podpis)                                                                               

 

                                                                                    Załącznik nr 2 do Regulaminu Konkursu

 

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że:

 

1/ jestem rodzicem / opiekunem prawnym

 

……………………………………………………………..…...

                 [imię i nazwisko uczestnika konkursu]

 

2/ zapoznałem się z treścią regulaminu konkursu profilaktycznego „DO SZCZĘŚCIA WYSTARCZY PASJA” organizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu i wyrażam zgodę na jego/jej udział w w/w konkursie zgodnie z postanowieniami regulaminu

 

3/ wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.), dla celów konkursu.

 

4/ wyrażam zgodę na nieodpłatne przekazanie na rzecz Organizatora Konkursu, autorskich praw majątkowych do prac konkursowych, w tym ich opublikowanie bez ograniczeń.

 

 

 

 

 

                                                                                 ......................................................................

                                                                                                 (data, czytelny podpis)

konk

KARTA DUŻEJ RODZINY W WERSJI ,,ELEKTRONICZNEJ'

Data publikacji: 2021-06-09

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu informuje, że dnia 9 czerwca 2021 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.
Ustawa ta umożliwia m.in. korzystanie z elektronicznej Karty Dużej Rodziny wyświetlanej w aplikacji mObywatel. Posiadacz aktywnej Karty (niezależnie, czy posiadał Kartę w formie tradycyjnej, elektronicznej, czy obu) – będzie mógł wyświetlić ją w aplikacji mObywatel. Warunkiem jest dostęp do aplikacji mObywatel.
Szczegółowe informacje dotyczące instalowania, obsługi i dodawania dokumentów w publicznej aplikacji mobilnej mObywatel są dostępne na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mobywatel (zakładki: Usługi w smartfonie/Pobierz/Odpowiedzi na pytania/Weryfikacja i zabezpieczenia/Kontakt).
Aplikacja mKDR zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 r.
Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy Kartach tradycyjnych.
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. To zniżki np. na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.
Wszelkie informacje dotyczące uprawnień przysługujących członkom rodzin wielodzietnych z tytułu podsiadania KDR zostały umieszczone na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rodziny, tj. www.rodzina.gov.pl.
Wykaz instytucji i przedsiębiorstw uczestniczących w programie ulega dynamicznej zmianie. Dlatego też każda zainteresowana osoba musi samodzielnie śledzić zmiany w wykazie partnerów programu.
Link do mapy z partnerami KDR oraz opis zniżek: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr.
Prawo do posiadania Karty przysługuje rodzicowi, lub małżonkowi rodzica, jeżeli mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.
Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia poniższe wymagania:
1) jest w wieku do ukończenia 18. roku życia;
2) jest w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
3) bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

,,DNI PROFILAKTYKI’’ Z ANDRZEJEM RYBIŃSKIM

Data publikacji: 2021-06-02

,,I Krzywińskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia’’ – to najnowszy projekt Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu oraz Gminnej Rady Seniorów. Organizacja wydarzenia, planowanego w dniach 10 – 12 września br., była głównym punktem narady, która obyła się w Bielewie. Oprócz dyrekcji ,,ośrodka’’ - Anny Pawlak i Arkadiusza Kaczmarka, w spotkaniu uczestniczyli także Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak oraz Władysław Konieczny, sołtys i radny z Bielewa. Na terenie kompleksowo zmodernizowanej świetlicy w Bielewie, w dużej mierze przedsięwzięcie zostanie bowiem zorganizowane. – Szczegółowy program imprezy zaprezentujemy wkrótce. Aktualnie możemy jedynie zdradzić, że gwiazdą ,,Dni Profilaktyki’’ będzie popularny piosenkarz Andrzej Rybiński – wyjaśnia Arkadiusz Kaczmarek, Zastępca Dyrektora MGOPS Krzywiń. Koncert autora przeboju ,,Nie liczę godzin i lat’’ odbędzie się w niedzielę, 12 września br.

biel

PROFILAKTYKA Z ,,NAJLEPSZYM’’

Data publikacji: 2021-05-28

Jerzy Górski, Mistrz Świata w podwójnym ,,Ironmanie’’odwiedzi Krzywiń! 11 czerwca br., w ramach działań profilaktycznych realizowanych na terenie Gminy Krzywiń, pierwowzór bohatera filmu ,,Najlepszy’’ spotka się z uczniami szkół w Krzywiniu i Bieżyniu. Górski nie tylko opowie o przygodzie ze sportem, ale także drodze do trzeźwości i sposobach radzenia sobie z ,,pokusami’’ życia codziennego. Dwa dni późnej pan Jerzy będzie gościem honorowym ,,Triathlonu Soplicowo'', który odbędzie się w Cichowie.  

najlepszy

STOP PRZEMOCY!

Data publikacji: 2021-05-26

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu zapewnia fachową pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu zapewnia fachową pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

pr

POWITANIE NAJMŁODSZYCH TRWA

Data publikacji: 2021-05-24

Pomimo trwającej pandemii akcja ,,Witaj w Gminie Krzywiń’’ trwa! Formułę przedsięwzięcia dostosowano jednak do panującej sytuacji sanitarno – epidemiologicznej. W piątek, 21 maja ,,nowonarodzonych’’ w domach osobiście odwiedził Burmistrz Krzywinia Jacek Nowak.

1234567891011121314

PRZYJEDZIE MAMMOBUS

Data publikacji: 2021-05-18

W poniedziałek, 24 maja br., do Krzywinia przyjeżdża Mammobus! Od godziny 14.00 pojazd stacjonować będzie w sąsiedztwie ,,Domu Strażaka’’ przy ulicy Kasztelańskiej 7. Panie, które chciałby skorzystać z badania proszone są o kontakt pod numerem telefonu: 61 222 37 00 lub 61 222 37 01. Szczegółowe informacje na ulotce.
m1m2

JESTEŚMY PO TO BY NIEŚĆ POMOC!

Data publikacji: 2021-04-30

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu zaprasza mieszkańców do skorzystania  z bezpłatnej pomocy specjalisty w zakresie terapii uzależnień. Najbliższy dyżur magister Joanny Majorek, odbędzie się w piątek, 7 maja br., w godz. 14.00 - 16.00, w budynku Centrum Usług Społecznych w Krzywiniu (ul. Chłapowskiego 34 - piętro I). Jednocześnie informujemy, że w związku z panującą sytuacja epidemiologiczną wchodząc do Ośrodka należy zachować środki ostrożności, czyli zdezynfekować ręce (płyn znajduje się przy wejściu) oraz mieć założoną maseczkę, tak żeby zakryć usta i nos.

ghjmhj

24 LATA NA ,,FRONCIE’’ WALKI Z UZALEŻNIENIAMI

Data publikacji: 2021-04-29

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu obchodzi swoje 24 ,,urodziny’’! Powołano ją do ,,życia’’ na mocy Uchwały Rady Miejskiej Krzywinia nr XX/219//97 z dnia 10 lutego 1997 r. W historycznym, pierwszym składzie komisji znajdowali się: Paweł Buksalewicz, Iwona Kamińska, Wanda Kaczmarek, Grażyna Kononowicz, Jan Lemański, Wojciech Pieprzyca, Aleksandra Ślotała, Martyna Waliszewska – Machowiak, Ewa Wiśniewska, Zbigniew Żak, Alina Żołędziewska, Elżbieta Nędzewicz i Jerzy Kryś, który pełni również funkcję Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

GKRPA22

GRANT DLA GMINY

Data publikacji: 2021-04-28

Informujemy, iż Gmina Krzywiń otrzymała grant w łącznej kwocie 99 987,66 zł na wsparcie: Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu oraz Środowiskowego Domu Samopomocy w Krzywiniu w ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

ggg

KONKURS NA LOGO MGOPS KRZYWIŃ!

Data publikacji: 2021-04-20

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu zaprasza do udziału w konkursie na logo ,,Ośrodka’’. Konkurs skierowany jest do wszystkich osób pełnoletnich. Projektując logo należy wziąć pod uwagę specyfikę MGOPS Krzywiń. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Krzywiń powołaną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawach. Misją Ośrodka jest poprawa warunków życia w gminie Krzywiń, dążenie do integracji społecznej poprzez stwarzanie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz skuteczne przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego. MGOPS Krzywiń realizuje zadania w sposób profesjonalny i z empatią. Pracownicy placówki kierują się kodeksem etyki zawodowej i budują wizerunek nowoczesnej i przyjaznej instytucji.

Wszelkie informacje i zasady uczestnictwa w konkursie dostępne są w załączonym poniżej regulaminie - „Konkurs na opracowanie znaku  identyfikacji  wizualnej  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu”. Informujemy, że autor najlepszego projektu graficznego otrzyma nagrodą w postaci vouchera o wartości 1 000,00 zł. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie.

REGULAMIN KONKURSU

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Nazwa konkursu:

Konkurs na opracowanie znaku identyfikacji wizualnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu”, zwanym dalej Konkursem. Znak identyfikacji graficznej rozumiany jest jako LOGO i zwany jest dalej LOGO

2. Organizator konkursu:

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krzywiniu,

ul. Generała Chłapowskiego 34, 64-010 Krzywiń

tel. 65 5179 049, e-mail: mgops@mgops.krzywin.pl

zwany dalej Organizatorem.

3. Celem konkursu jest wyłonienie projektu LOGO  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, które będzie promował placówkę, stanowiąc jej element identyfikacji wizualnej.

 

§ 2  Warunki uczestnictwa i przebieg konkursu

1. Konkurs  ma  charakter  otwarty. Uczestnikiem  konkursu  może  zostać  pełnoletnia osoba  fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w tym osoba prowadząca działalność gospodarczą, również firmy projektowe.

2. Uczestnik Konkursu powinien dostarczyć pracę konkursową w zamkniętej kopercie opatrzonej hasłem: „Konkurs na opracowanie  znaku identyfikacji wizualnej Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu”. W kopercie umieścić należy podpisane wszystkie dokumenty konkursowe  (Karta Zgłoszeniowa - załącznika nr 1, Oświadczenie – załącznik nr 2, Opis Projektu – załącznik nr 3 – do pobrania ze strony www.krzywin.pl) oraz nośnik elektroniczny, o którym mowa w §3 pkt. 1.

2. Prace można składać osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Kuriera na adres Organizatora, Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2021 roku. Decyduje data wpływu.

3. Prace konkursowe należy składać we wszystkich niżej wymienionych formatach:

a)  wydruk  kolorowy  w  rozmiarach  minimum  15  cm  x  15 cm na białym papierze formatu co najmniej A4,

b)  wydruk  czarno-biały w rozmiarach minimum 15 cm x 15 cm na białym papierze formatu co najmniej A4,

c)  w  wersji  elektronicznej  w  formacie  wektorowym  oraz  w  formacie  graficznym, zapisane na nośniku elektronicznym.

4. Zgodnie z definicją LOGO nie jest herbem, a zatem w żaden sposób nie może ani stylistycznie, ani merytorycznie nawiązywać do formy herbu Gminy Krzywiń. Projektując logo należy wziąć pod uwagę cechy i misję Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. Placówka jest jednostką organizacyjną Gminy Krzywiń powołaną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej określonych w ustawach. Misją Ośrodka jest poprawa warunków życia w gminie Krzywiń, dążenie do integracji społecznej poprzez stwarzanie mieszkańcom możliwości rozwoju oraz skuteczne przeciwdziałanie różnym formom wykluczenia społecznego. MGOPS Krzywiń realizuje zadania w sposób profesjonalny i z empatią. Pracownicy placówki kierują się kodeksem etyki zawodowej i budują wizerunek nowoczesnej i przyjaznej instytucji.

5. Każdy uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 prace konkursowe.

6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz członkowie Komisji Konkursowej.

§ 3 Praca konkursowa - wymagania techniczne

Warunkiem  uczestnictwa  w  Konkursie  jest dostarczenie  projektu  LOGO  Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, zgodnego z poniższymi wymogami technicznymi:

1. Projekt LOGO musi być opracowany w wersji elektronicznej

a) na nośniku elektronicznym (płyta CD/DVD, pendrive)

2. Grafika komputerowa – pliki PDF, JPG, CDR,PNG (wymagane wszystkie formaty).

3. Każdy projekt powinien być przedstawiony w wersji kolorowej i czarno-białej.

4. Plik z  projektem powinien dopuszczać możliwość zmiany skali bez straty jakości i proporcji. Rozdzielczość pliku powinna wynosić 300 dpi.

5. Uczestnik konkursu powinien zadbać o to, by LOGO  było łatwe w reprodukcji i umożliwiało elektroniczny zapis (powinno być edytowalne).

6. Projekt  LOGO powinien zawierać parametry techniczne niezbędne do właściwego wykorzystania zarówno w materiałach  promocyjnych  i  reklamowych  (mała i duża poligrafia) oraz na nośnikach elektronicznych i w grafice komputerowej.

7. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą odsyłane uczestnikom.

8. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych prac.

§ 4 Zasady oceny prac konkursowych

1. Oceny prac dokona Komisja Konkursowa pod przewodnictwem dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu i powołana przez Organizatora.

2.Komisja przy ocenie zgłoszeń będzie brała pod uwagę następujące aspekty:

a) artystyczny – pomysł, komunikatywność, wyrazistość i czytelność,

b)  marketingowy – pozytywny przekaz, oryginalność pomysłu, łatwość rozpoznania i zapamiętania,

c) użytkowy – zapewnienie możliwości edycji dla różnych zastosowań,

d) spójny ze specyfiką i uwzględniający cechy i misję ,,Ośrodka’’

3. Do Konkursu nie będą przyjmowane prace o charakterze wulgarnym, rasistowskim, nawołującym  do  nienawiści, obrażającym  uczucia  religijne,  czy  ogólnie  przyjęte normy obyczajowe.

4. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Informacja  o  wynikach  Konkursu  opublikowana  zostanie  na  stronach internetowych www.mgopskrzywin.opsinfo.pl, krzywin.pl, profilu Facebookowym placówki oraz w mediach.

6.Organizator zastrzega sobie prawo do unieważnienia, zmiany lub wydłużenia czasu trwania Konkursu bez konieczności podania przyczyny.

§ 5 Nagroda  i prawa autorskie

1. Organizator  przewiduje  nagrodę  w postaci vouchera dla wykonawcy wybranego projektu LOGO w  wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) do zrealizowania w wybranej placówce handlowej.

2. O terminie i miejscu rozstrzygnięcia Konkursu oraz oficjalnego ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.

3. Po rozstrzygnięciu konkursu prawa autorskie do zgłoszonego projektu przechodzą na  stronę  Organizatora,  a  Laureat  Konkursu  przed  otrzymaniem  nagrody zobowiązany będzie do podpisania z Organizatorem umowy przenoszącej  prawa autorskie do LOGO.

4. Po wyłonieniu zwycięskiego projektu LOGO i nabycia do niego majątkowych praw autorskich, Organizator  ma  prawo  do  wykorzystania  projektu  na  polach  eksploatacji określonych w art.  50 ustawy  z  dnia  4.02.1994  r.  o  prawach  autorskich  i  prawach.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku kiedy jego projekt będzie naruszał prawa osób trzecich, postanowienia  niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa.

2. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie  danych  osobowych,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  29.08.1997 r., o  ochronie  danych  osobowych  (t. j.  Dz.  U  z  2018  r.  poz.  1000) dla  potrzeb  Konkursu, a w szczególności na:

a) przetwarzanie    danych    osobowych    przez    Organizatora w celach przeprowadzenia Konkursu,  wyłaniania  zwycięzców,  przyznawania, wydawania odbioru nagrody.

b)  opublikowanie  i  upublicznienie  swojego  imienia  i  nazwiska,  jako  autora zwycięskiego projektu   LOGO,  w  szczególności  na  stronie  internetowej www.opskrzywin.opsinfo.pl, www.krzywin.pl i profilu Facebookowym ośrodka.

3.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają decyzje Organizatora   oraz  odpowiednie  przepisy Kodeksu   cywilnego   i   ustawy   o   prawie autorskim i prawach pokrewnych.

4.Osobą do kontaktu w sprawie Konkursu jest: Arkadiusz Kaczmarek, Zastępca Dyrektora MGOPS Krzywiń, tel.: 601 866 476.

 

logo

PRZEWODNICZĄCA DOCENIONA PRZEZ ,,GŁOS’’

Data publikacji: 2021-04-19

Pani Krystyna Sikorska, Przewodnicząca Gminnej Rady Seniorów kandydatką do tytułu ,,Osobowość Roku 2020’’! Kolegium redakcyjne dziennika ,,Głos Wielkopolski’’ doceniło dokonania mieszkanki Kopaszewa na płaszczyźnie działalności społecznej i charytatywnej. W poniedziałek, 19 kwietnia br., w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu, z którym od lat pani Krystyna konstruktywnie współpracuje, nastąpiło wręczenie okolicznościowego listu gratulacyjnego. Warto dodać, że w grudniu ub., działania Krystyny Sikorskiej doceniła także Rada Miejska Krzywinia przyznając jej ,,Nagrodę Twórczą’’. Szczegółowe informacje dotyczące plebiscytu można znaleźć pod adresem www.gloswielkopolski.pl/osobowosc.

ksikksiak2

PRACA DLA OPIEKUNKI

Data publikacji: 2021-04-16

Dyrektor Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniuposzukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych, będących podopiecznymi Ośrodka. Forma zatrudnienia: umowa zlecenie.Miejsce świadczenia usług opiekuńczych: w miejscu zamieszkania podopiecznych.
Wymagania:
1. Umiejętność skutecznego komunikowania się.
2. Umiejętność organizowania pracy w miejscu zamieszkania klienta.
3. Sumienność, cierpliwość, obowiązkowość.
4. Odporność na trudne sytuacje i stres.
5. Prawo jazdy kat. B.
Zakres wykonywanych czynności:
1. Pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb, w tym w szczególności:
a) utrzymanie czystości w pomieszczeniach podopiecznego (m. in. sprzątanie, mycie naczyń, zmiana pościeli);
b) przygotowywanie i podawanie posiłków;
c) dokonywanie zakupów;
d) przygotowywanie i podawanie leków;
e) zamawianie wizyt lekarskich i zakup zleconych leków;
f) palenie w piecu.
2. Pomoc w opiece higienicznej, w tym w szczególności:
a) utrzymanie w czystości odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego (m. in. zmiana odzieży oraz bielizny osobistej i pościelowej, pranie i suszenie);
b) utrzymanie higieny osobistej podopiecznego (m.in. pomoc w wykonywaniu czynności codziennej toalety, mycie lub kąpiel);
c) przesłanie łóżka.
3. Pomoc w podtrzymywaniu psychofizycznej kondycji podopiecznego:
a) podtrzymywanie indywidualnych zainteresowań;
b) organizowanie i podtrzymywanie kontaktów sąsiedzkich i rodzinnych;
c) organizowanie i uczestniczenie w spacerach z podopiecznym.
W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktować się można telefonicznie nr
65 517 0 90 49 lub osobiście w siedzibie Ośrodka w godzinach pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

WYWIAD Z DYREKTOREM MGOPOS

Data publikacji: 2021-04-14

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z panią Anną Pawlak, Dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu. W rozmowie z Mateuszem Najranowskim, szefowa ośrodka podzielił się swoim spostrzeżeniami dotyczącymi pomocy społecznej oraz przedstawiła się mieszkańcom. Premiera programu odbył się jesienią 2019 roku, w Krzywińskim Magazynie Samorządowym ,,Nowin z Gminy’’.  

https://www.youtube.com/watch?v=uBCn6zNS71A

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W KRZYWINIU

Data publikacji: 2021-04-13

Osoby, które czują, że tracą kontrolę nad ilością i częstotliwością spożywanego alkoholu oraz ich rodziny, mogą szukać wsparcia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krzywiniu (ul. Chłapowskiego 34, budynek Centrum Usług Społecznych, II p. ). Szczegółowych informacji udziela Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pod numerem telefonu: 601 866 476. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krzywiniu działa w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 ze zm.). Członkami komisji są przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Krzywiń, Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, a także specjalista z zakresu, profilaktyki uzależnień, przemocy domowej i rozwiązywania problemów alkoholowych Aktualnie, na mocy zarządzenia nr 124/2019 z 3 października 2019 r., Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń, komisja pracuje w następującym składzie: Bartosz Kobus – Przewodniczący, Arkadiusz Kaczmarek – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Sławomir Krzysztofik, Agnieszka Szczerbal, Anna Pawlak – członkowie. Zakres i cele działania komisji: Komisja inicjuje i monitoruje działania związane z edukacją i profilaktyką rozwiązywania problemów alkoholowych. Celem działania jest ograniczenie dostępności alkoholu, zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej osobom uzależnionym, podejmowanie działań w związku z podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie oraz zwiększanie zdolności osób do radzenia sobie z istniejącymi problemami alkoholowymi. Podejmowane działania mają za zadanie wsparcie osób uzależnionych i ich rodziny. Kształtowanie zdrowego stylu życia oraz pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych. Komisja uprawniona jest do podejmowania czynności zmierzających do sądowego orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu, zobowiązanie poddania się leczeniu odwykowemu. Ponadto, komisja realizuje określone ustawowe zadanie gminy w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a w szczególności: - wydawanie postanowień dotyczących zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałą Rady Gminy Krzywiń, - prowadzenie kontroli przestrzegania warunków i spożywania napojów alkoholowych, - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, - prowadzenie działań zmierzających do poddania się leczeniu odwykowemu osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich. Komisja obejmuje zasięgiem swojego działania teren Gminy Krzywiń. Kontakt do Arkadiusza Kaczmarka, Pełnomocnika Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - tel.: 601 866 476. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,,Niebieska Linia'' - tel.: 800 120 002.

gk

ZUS PRZYPOMINA O ,,BONIE TURYSTYCZNYM’’

Data publikacji: 2021-04-08

Do tej pory w województwie wielkopolskim aktywowano już 136 tys. bonów turystycznych, na kwotę prawie 118 mln zł. Stanowi to 33 proc. wszystkich przysługujących wielkopolanom bonów. Do aktywowania pozostało ponad 275 tys. bonów. Na ich wykorzystanie mamy czas jeszcze przez najbliższy rok, do 31 marca 2022 r. Świadczenie w formie bonu turystycznego przyznawane jest na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego rodzice dostaną dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł. Za pomocą bonu można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Prawo do bonu ustalane jest na podstawie informacji z bazy danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przez Polską Organizację Turystyczną (POT). Wszelkie kwestie związane z uprawnieniami do Bonu oraz z uprawnieniami podmiotów turystycznych, wyjaśnia Polska Organizacja Turystyczna. Obsługa bonu odbywa się w systemie teleinformatycznym ZUS. Aby skorzystać z Bonu wystarczy mieć konto na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Bon można aktywować w dowolnym momencie, po podaniu danych kontaktowych (adres e-mail i nr telefonu komórkowego). Osoby, które mają niepełnosprawne dziecko i chcą uzyskać dodatkowe świadczenie, mogą na PUE ZUS złożyć oświadczenie, które jest podstawą przyznania dodatkowych 500 zł. Płatności bonem są realizowane w oparciu o komunikację SMS.

                                                                                                    Marlena Nowicka

                                                                                                    regionalna rzeczniczka prasowa

                                                                                                    ZUS w Wielkopolsce

fhnfhnf

WESOŁYCH ŚWIĄT

Data publikacji: 2021-04-02

Zdrowych, radosnych i słonecznych Świąt Wielkanocnych, wszystkim mieszkańcom Gminy Krzywiń i przyjaciołom ,,Ośrodka'' - życzą pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu.

Wielkanoc

,,Palmy" z Kopaszewa

Data publikacji: 2021-03-30

Wielkimi krokami zbliża się Wielkanoc. Zgodnie z tradycją członkinie ,,Klubu Seniora Kopaszewo’’, przygotowały świąteczne ,,palmy’’! Ozdoby w minioną  ,,niedzielę palmową’’ trafiły do kopaszewskiej kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej. – Przez najbliższe dwa miesiące palmy będą przyozdabiały naszą świątynię. Pomysłodawcą przedsięwzięcia był zmarły nie tak dawno proboszcz parafii w Choryni ksiądz Marian Derkaczewski – tłumaczy Krystyna Sikorska. Warto dodać, że to nie jedyna inicjatywa Klubu Seniora Kopaszewo, który chętnie angażuje się w wiele przedsięwzięć społecznych. Godna podkreślenie jest także konstruktywna współpraca klubu z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krzywiniu.  

KSK1KSK2

Dla samotnych na Wielkanoc!

Data publikacji: 2021-03-29

Akcja Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu polegająca na udzieleniu przedświątecznego wsparcia samotnym i starszym mieszkańcom Gminy Krzywiń nabiera rumieńców. Przedsięwzięcie wsparły nie tylko osoby prywatne, ale także stowarzyszenia i samorządowcy. Bardzo dziękujemy za okazane serce!

ApBur

MGOPS I SENIORZY

Data publikacji: 2021-03-25

W środę, 25 marca br., w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu doszło do narady dyrekcji placówki z Przewodniczącą Gminnej Rady Seniorów Krystyną Sikorską. Podczas spotkania omówiono możliwości zacieśnienia współpracy na dotychczasowych polach oraz koncepcję wykreowania nowych przestrzeni aktywności. Ustalono między innymi, że w momencie stabilizacji sytuacji sanitarno – epidemiologicznej, członkowie seniorskiego samorządu udadzą się do Malborka, gdzie wezmą udział w ,,naradzie studyjnej’’ oraz wymienią doświadczenia z miejscową Radą Seniorów.

ks1
Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...